SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Dainius Juozėnas
VILNIAUS VARDYNAS
Skelbta leidinyje „Šiaurės Atėnai“, 2006-05-06, Nr. 795

Tomas Venclova
VILNIAUS VARDAI
R. Paknio leidykla, 2006, 336 p.

Šis laisvės laikotarpis – palankiausias metas Vilniui atrasti. Metas, kai lietuviai gali atsikvėpti, iš laiko atstumo pažvelgti į painią, prieštaringą, skausmingą mūsų senosios sostinės istoriją. Galime leisti sau tokią prabangą. Nebereikia kovoti, įrodinėti, muštis maldaknygėmis ir kalavijais, bailiai gūžtis, nutylėti, cenzūruoti, hipertrofuoti. Galima ramiai sudėti visus, vienaip ar kitaip įspaudusius savo pėdsaką Vilniaus akmenyse ir kalneliuose, į vieną vietą. Tomas Venclova jau antrojoje knygoje atlieka šį svarbų šviečiamąjį ir auklėjamąjį darbą. Pamilti Vilnių, mokėti perskaityti ir suprasti jo kalbą. Žinoti, gerbti, toleruoti, mylėti...

Laura Vildžiūnienė
GAVĖNIOS MONODIJŲ IMPRESIJOS. VIENBALSĖS MUZIKOS FESTIVALIS PLOCKE
Skelbta leidinyje "Septynios meno dienos", 2003-04-18, Nr. 564

Ar vienbalsė muzika dar turi savo erdvę šiame technikos ir sumaišties amžiuje? Ar ji neatrodo pernelyg naivi ir paprasta XXI amžiaus elektroninės ir kompiuterinės muzikos kontekste? Bet ar gali būti naivi ir atgyvenusi tradicija? Į šiuos klausimus mėgino atsakyti „Vienbalsės muzikos festivalis“, jau devintus metus rengiamas Plocko mieste Lenkijoje ir pritraukiantis gausią klausytojų auditoriją.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.