SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Dainius Juozėnas
KATEDRA. ŽMOGAUS ŠVENTYKLA AR DIEVO NAMAI?

Skelbta www.bernardinai.lt, 2013-01-29

„Takoskyrų punktyrai išties ryškėja. Noras paimti kardą ir iš įsiūčio pliekti Katedros koloną – nė kiek nesumažėjo. Kadangi senieji 1387 m. statyti Dievo namai – svetimi, belieka raginti statytis Katedrą savyje, pagal savąjį individualų projektą. Tik be Dievo. Tokią, kaip bandoma statyti „Katedroje“.“

Dainiaus Juozėno įspūdžiai apie Oskaro Koršunovo LNDT pastatytą J. Marcinkevičiaus dramą „Katedra“.

Dainius Juozėnas
APIE VIEŠPATIES VEIDĄ. PO SPEKTAKLIO
Skelbta www.bernardinai.lt, 2012-10-08

Kadangi vienas iš pastarosios savaitės priekaištų dėl Romeo Castellucci spektaklio protestuojantiems katalikams buvo, kad nedera piktintis nemačius, kaip ten gilu, krikščioniška ir prasminga – nusipirkau bilietą ir nuėjau. Eiti buvo nejauku – jau žinojau apie organizuojamą piketą. Įsivaizdavau, kaip eisiu ilgu siauru taku. Iš abiejų pusių įrėmintu protestuojančiųjų, badančių pirštais į einančius žiūrovus, iškėlusių plakatus. Būsiu atpažintas, turėsiu teisintis, kad einu it evangelinis apaštalas Tomas, tol neįtikėjęs, kol nesukišo pirštų į prisikėlusio Kristaus žaizdas.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.