SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Mantė Lenkaitytė
SEKIMO KRISTUMI (IMITATIO CHRISTI) TEMA ANKSTYVOJOJE LOTYNIŠKOJE VIENUOLINĖJE LITERATŪROJE
Skelbta leidinyje „Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje”, sud. G. Surdokaitė, moksl. red. L. Jovaiša, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 27-47.

Straipsnyje siekiama apžvelgti būdingiausius Kristaus sekimo elementus pagrindiniuose IV-V a. lotyniškos vienuolinės literatūros veikaluose. Trumpai pristačius Kristaus idealo temą Naujojo Testamento ir ankstyvojoje krikščioniškoje literatūroje, pereinama prie Kristaus sekimo motyvų vienuolinėje literatūroje, pradedant Kristaus vaidmeniu apsisprendžiant vienuoliniam gyvenimui, toliau – kaip Kristaus nuolankumas ir meilė įkvepia kasdienį gyvenimą bendruomenėje ir kaip Jėzaus malda moko kontempliatyvaus gyvenimo, vienuoliui galiausiai tampant tikru Kristaus tarnu.

... skaitykite visą publikaciją...

Lina Pudžiuvelytė:Kiekviena maldinga kelionė – keliaujančios Dievo tautos, kuriai priklausome, simbolis
Skelbta www.bernardinai.lt, 2007-09-03

Turbūt jau tradicija tampa, kad Solesmes benediktinų vienuolyną, esantį Prancūzijoje, beveik kasmet aplanko Lietuvos choralistai. Vos prieš savaitę iš Solesmes grįžo Vilniaus Bernardinų grigališkojo choralo choras VOX CLARA. Šiandien, minint šv. Grigalių Didįjį, kurio vardu pavadintas senasis liturginis Romos Katalikų giedojimas, Lina Pudžiuvelytė, choro VOX CLARA vadovė, dalijasi įspūdžiais apie šią kelionę.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.