SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Popiežius Benediktas XVI: „Sacramentum Caritatis“

2007 kovo 13 d. popiežius Benediktas XVI paskelbė posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Sacramentum Caritatis“, skirtą vyskupams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims ir visiems Kristų tikintiems pasauliečiams. Dokumente, kuri sudaro trys dalys: „Eucharistija – slėpinys, kuriuo tikima“, „Eucharistija – slėpinys, kuris švenčiamas“ ir „Eucharistija – slėpinys, kuriuo gyvenama“, Šventasis Tėvas apibendrina prieš dvejus metus vykusios XI eilinės Vyskupų sinodo asamblėjos dalyvių siūlymus.

Dainius Juozėnas
GRIGALIŠKASIS CHORALAS – AMŽIŲ GIESMĖ
Skelbta leidinyje „Kelionė su Bernardinai.lt“, Nr. 13, 2011

Šio žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numerio tradicinėje rubrikoje „Pokalbiai apie kultūrą“ išspausdintas pokalbis su Dainiumi Juozėnu, 1989 m. įkurto Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ vadovu, apie ilgaamžes tradicijas turintį giedojimą, jo specifiką, vystymąsi, apie giedojimo reikšmę liturgijoje ir grigališkąjį choralą šiandienėje Bažnyčios tradicijoje.

... skaitykite visą publikaciją...


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.