SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Dom Philippe Dupont: „Dievas daug įdomesnis negu visa kita“

Šventas – atskirtas nuo kasdieninio gyvenimo. Šventumas žmogui nepasiekiamas. Dievas iš savo meilės apreiškia šventumą. Dievas, vienintelis šventas, nori kad žmonės laikytų jį šventu. Šventintų Jo vardą. “Teesie šventas tavo vardas”. Būdas šventinti : garbinti, šlovinti (liturgija) ir gyventi šventai. Dievas – šventas ir šventumo šaltinis, šventina savo kūrinius.

Velykinė kelionė jotvingių žemėse

Trečiosios Velykų savaitės pradžioje Schola Gregoriana Vilnensis Punsko parapijos vikaro kun. Mariaus Talučio kvietimu viešėjo Punsko parapijoje. Šeštadienį choras buvo gražiai priimtas Punsko parapijos klebono kun. kan. Česlovo Juozapo Bagano. Klebonas nors kilęs iš lenkų šeimos, puikiai kalba dzūkiškai, papasakojo apie šios Elko vyskupijos lietuviškos parapijos gyvenimą,  vietos žmonių katalikiškų dvasinių praktikų ir papročių ypatybes.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.