SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Izabela Jurasz
RYTŲ KRIKŠČIONIJOS PERIPETIJOS IR SIRIŠKOJI ISTORIJA
Skelbta leidinyje „Naujasis židinys-Aidai”, Nr. 9-10, 2006, iš prancūzų k. vertė Aušra Grigaravičiūtė

Žvilgsnis į krikščioniškuosius Rytus neišvengiamai žadina nuostabą. Krikščioniškieji Rytai – tai didžiulė krikščioniškų bendrijų bei bažnytinių tradicijų įvairovė. Menkai Vakaruose bepažįstami jų lobiai nėra pramanyti istorikų, filologų ar senstelėjusių teologų, bet kokį dogminį teiginį akylai išnarstančių, idant tučtuojau jam priklijuotų erezijos etiketę.

... skaitykite visą publikaciją...

Prof. Godehardas Joppichas: „Ypač svarbu suprasti, apie ką yra giedama“

2012 m. gruodžio 10 d. vienas didžiausių Europos grigališkojo choralo autoritetų, mokslininkas ir interpretatorius Godehardas Joppichas šventė savo 80-metį. Prof. Godehardas Joppichas – grigališkosios semiologijos tėvo, benediktino Eugène’o Cardine’o mokinys; studijavo filosofiją, teologiją ir semiologiją Romoje, yra teologijos daktaras. Nuo 1970 iki 1990 metų buvo pirmasis kantorius Miunsteršvarcacho (Vokietija) benediktinų vienuolyne. Dėstė gregorianiką įvairiose aukštosiose mokyklose ir Vokietijoje, ir už jos ribų: Miunchene, Kremonoje, Vienoje, Grace ir Trieste. 1980–1993 m. G. Joppichas dirbo gregorianikos ir liturgijos profesoriumi aukštosiose muzikos mokyklose Rūre, Esene (Vokietija). Greta dėstymo, profesorius yra nuolatinis grigališkojo choralo kursų lektorius visoje Europoje, yra vadovavęs jiems ir Lietuvoje. G. Joppichas publikavo darbų semiologijos temomis, išleido muzikos įrašų, įvairių natų leidinių iš grigališkojo choralo repertuaro.

Siūlome kompozitorės, grigališkojo choralo entuziastės, buvusios Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos narės Dianos Čemerytės pokalbį su Godehardu Joppichu, parengtą profesoriaus jubiliejaus proga.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.