SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Mantė Lenkaitytė
ANTANO POKALBIS SU FILOSOFAIS ŠV. ATANAZO „ŠVENTOJO ANTANO GYVENIME”. TIKĖJIMO (PISTIS) IR PROTO (LOGOS) SANTYKIS
Skelbta leidinyje „Literatūra”, Nr. 45(3), 2003

Aleksandrijos vyskupas Atanazas dykumos tėvo „Šv. Antano gyvenimą” parašė apie 356 m. Šis vienas pirmųjų krikščioniškosios hagiografijos veikalų iki pat šių dienų laikomas vienuolinio gyvenimo „evangelija”. Straipsnyje tyrinėjamas Antano pokalbis su jį lankančiais pagonių filosofais bei jame atskleidžiama tikėjimo galia. Pabaigoje pateikiamas „Šv. Antano gyvenimo” ištraukos vertimas į lietuvių k.

... skaitykite visą publikaciją...

Aušra Grigaravičiūtė
EUCHARISTIJA IR ŠVENTASIS GRALIS. KRIKŠČIONIŠKOS ROMANO QUESTE DEL SAINT GRAAL TRANSFORMACIJOS
Skelbta leidinyje „Naujasis židinys-Aidai”, Nr. 3, 2001

Viduramžiais Gralio, paslaptingojo indo, į kurį, pasak legendos, buvęs surinktas nukryžiuoto Kristaus kraujas, ieškojimas tampa Dievo pažinimo bei jo malonės siekio simboliu. Eucharistinė jo plotmė tampa Artūro ciklo legendų krikščioniškos interpretacijos centru, o romanas Queste del Saint Graal („Šventojo Gralio ieškojimas“) – bene nuodugniausiu tokios interpretacijos pavyzdžiu. Todėl pažvelkime į eucharistinę šventojo Gralio simbolikos plotmę, atkreipdami dėmesį į tai, kaip XII-XIII a. Bažnyčios mokymas, teologinės diskusijos dėl Eucharistijos, liaudies dvasinės praktikos ir hagiografinėje literatūroje bei to meto kronikose paplitę stebuklų aprašymai atsispindi konkrečiame Gralio ieškojimą išpildančiame riterių regėjime.

... skaitykite visą publikaciją...


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.