SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Aušra Grigaravičiūtė
MUSICA TOTA. KELETAS ŽVILGSNIŲ Į MUZIKOS, FILOSOFIJOS IR TEOLOGIJOS SĄSAJAS ANKSTYVAISIAIS VIDURAMŽIAIS
Skelbta leidinyje „Naujasis židinys-Aidai”, Nr. 5, 2003

Mūsų dienomis, regis, labiau įprasta kalbėti apie kompozitoriaus novatoriškumą, atlikėjo profesionalumą, jo sugebėjimą interpretuojant atskleisti autoriaus idėją ar galiausiai gilintis į klausytojo psichiką. Tuo tarpu kalbėdami apie Viduramžių epochą, turime pasirengti klausytis ne švelnių, gal kiek ir neįprastų melodijų, o matematinių, kosmologinių, filosofinių, teologinių bei egzegetinių argumentų.

... skaitykite visą publikaciją...

Mantė Lenkaitytė
VIENUOLIO IDEALAS EUCHERIJAUS LIONIEČIO „PAŠLOVINIME DYKUMAI” IR LOTYNIŠKOJE VIENUOLINĖJE LITERATŪROJE IKI PENKTOJO AMŽIAUS PRADŽIOS
Daktaro disertacija, apginta Vilniaus universitete 2006 m. gruodžio 15 d.

Darbe tyrinėjamas asketinis veikalas De laude eremi („Dykumos pašlovinimas“), parašytas Eucherijaus Lioniečio apie 428 m. po Kr., ir šio veikalo literatūriniai pirmtakai lotyniškoje vienuolinėje literatūroje iki V a. pradžios: Atanazo „Antano gyvenimo” vertimas į lotynų k., trys Jeronimo parašyti atsiskyrėlių „Gyvenimai”, anoniminė „Egipto vienuolių istorija“, dvi knygos, kuriomis Rufinas papildė Bazilijaus Cezariečio „Bažnyčios istorijos” lotyniškąjį vertimą, Sulpicijaus Severo sukurtas „Šv. Martyno Tūriečio gyvenimas“ ir „Dialogai“ bei Jono Kasijono Institutiones ir Conlationes. Darbe analizuojamos literatūrinės priemonės, kuriomis kuriamas ir aprašomas vienuolio idealas, parodoma šio idealo funkcija ankstyvojoje lotyniškoje vienuolinėje literatūroje, Rytų vienuolių ir Šventojo Rašto figūrų vaidmuo. Tai pirmas mokslinis darbas apie ankstyvąją vienuolinę literatūrą Lietuvoje.

... skaitykite disertaciją (anglų k.)...

... skaitykite disertacijos santrauką (lietuvių ir anglų k.)...


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.