SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Kun. dr. Algirdas Jurevičius
UŽ PILNĄ TRADICIJĄ
Skelbta leidinyje „Naujasis židinys-Aidai”, Nr. 1-2, 2010

2009 metų pabaigoje Lietuvos teologinėje padangėje pasirodė Karagandos augziliaro vysk. Athanasius Schneider knygos „Dominus est“ vertimas į lietuvių kalbą.1 Nedidelės apimties knygutė sulaukė neproporcingai didelio katalikiškos visuomenės dėmesio, nes knygos autorius yra Katalikų Bažnyčios vyskupas, o be to, knygoje dėstomos mintys savaip intriguoja įvairių nuomonių tikinčiuosius. Kadangi man nuolat tenka gilintis į Eucharistijos teologiją, o pastaruosius penketą metų Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstyti Bažnyčios tėvų mokymą, perskaitęs vysk. A. Schneider knygą nusprendžiau pasidalinti su skaitytojais savais pamąstymais.

Popiežius Benediktas XVI: Liturgija ir bažnytinė muzika

Kardinolas Joseph Ratzinger šią paskaitą skaitė itališkai VIII Tarptautiniame Bažnytinės muzikos kongrese Romoje, 1985 m. lapkričio 17 dieną. Ji buvo išspausdinta „Religinės muzikos“ („Sacred Music“) leidinio 112 numeryje (1986, p. 13–22), taip pat leidinyje „Nauja giesmė Viešpačiui“ („A New Song for the Lord“, Niujorkas: Crossroad, 1995).


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.