SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

„SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS“ – DIDŽIOJI SAVAITĖ IR VELYKOS
2016-03-14

„Schola Gregoriana Vilnensis“ Didžiąją Savaitę – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios laikotarpį bei artėjančias Velykas paminės giedodama šia tvarka:

kovo 20 d. – Verbų sekmadienį – Šv. Mišios ir Verbų procesija Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 18.30 val.

Kovo 24 d. – Didįjį Ketvirtadienį – Paskutinės Vakarienės šv. Mišios šv. Onos bažnyčioje 18 val. Šv. Mišias aukos mons. Ž. Vabuolas.

Kovo 25 d. – Didįjį Penktadienį – Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 18 val. vyks Kristaus kančios pamaldų liturgija. Liturgijoje skambės lotynų ir graikų kalbomis giedami „Popule meus“ (Kristaus priekaištai), kitos grigališkojo choralo giesmės. Drauge giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras.

Kovo 26 d. - Velyknakčio liturgija -  Velyknakčio pamaldos Šv. Teresės (Aušros Vartų) bažnyčioje 19 val. Šv. Mišias aukos mons. K. Latoža. Vargonuos A. Petruškevičiūtė.

Kovo 27 d., sekmadienį, bei kovo 28 d., pirmadienį (pirmąją ir antrąją Velykų dienomis), „Schola Gregoriana Vilnensis“ įprasta tvarka giedos 18.30 val. Mišiose lotynų kalba Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

TRADICINĖS LAETARE REKOLEKCIJOS PALENDRIUOSE
2016-03-07

„Schola Gregoriana Vilnensis“ choro nariai kovo 4–6 dienomis dalyvavo tradicinėse Gavėnios rekolekcijose Laetare sekmadienio išvakarėse Palendrių benediktinų vienuolyne. Šeštadienį rekolekcijų dalyviai dalyvavo liturgijoje, klausėsi t. Kazimiero ir t. Roberto paskaitų. Sekmadienį, kovo 6 dieną, 10 val. sekmadienio šv. Mišiose choro nariai giedojo kartu su vienuoliais benediktinais, vargonavo Živilė Stonytė.

Nuotraukas iš rekolekcijų žiūrėkite čia.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.