SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

In nativitate S. Ioannis Baptistae. Šv. Jono Krikštytojo gimimas

IN. Is. 49,1.2, Ps. 91

Dominus fortitudo plebis suae, et protector salutarium Christi sui est: salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae, et rege eos usque in saeculum. Ps. Ad te Domine clamabo, Deus meus ne sileas a me: nequando taceas a me, et assimilabor descendentibus in lacum.

Mane Viešpats pašaukė mano vardu iš mano motinos įsčių. Mano lūpas padarė aštriu kalaviju, savo rankos priedangoje mane apsaugojo, padarė mane lyg rinktine ietimi. Ps. Gera yra išpažinti Viešpatį ir giedoti tavo vardui, o Aukščiausiasis.

Hebdomada XII per annum. XII eilinė savaitė

IN. Ps. 27,8.9 et 1

Dominus fortitudo plebis suae, et protector salutarium Christi sui est: salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae, et rege eos usque in saeculum. Ps. Ad te Domine clamabo, Deus meus ne sileas a me: nequando taceas a me, et assimilabor descendentibus in lacum.

Viešpats – savo tautos stiprybė ir savo Pateptojo išganymo gynėjas. Viešpatie, išgelbėk savo tautą, paveldą savo palaimink ir valdyk juos per amžius. Ps. šauksiuosi tavęs, Viešpatie, mano Dieve, nebūk man kurčias; juk jeigu tylėsi, tapsiu kaip tie, kurie žengia į Duobę.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.