SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Hebdomada XV per annum. XV eilinė savaitė

IN. Ps. 54,17.18.19.20.23 et 2

Dum clamarem ad Dominum, exaudivit vocem meam, ab his qui appropinquant mihi: et humiliavit eos, qui est ante saecula, et manet in aeternum: iacta cogitatum tuum in Domino, et ipse te enutriet. Ps. Exaudi Deus orationem meam, et ne despexeris deprecationem meam: intende mihi, et exaudi me.

Kai šaukiausi Viešpaties, jis išgirdo mano balsą [prašantį gelbėti] nuo tų, kurie prie manęs artinasi. Pažemino juos tas, kuris yra nuo amžių ir lieka per amžius. Nukreipk savo mintį į Viešpatį, ir jis tave išmaitins. Ps. Išgirsk, Dieve, mano maldą, nepaniekink mano prašymo, klausykis manęs ir išgirsk mane.

Hebdomada XIV per annum. XIV eilinė savaitė

IN. Ps. 47,10.11 et 2

Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui: secundum nomen tuum Deus, ita et laus tua in fines terrae: iustitia plena est dextera tua. Ps. Magnus Dominus et laudabilis nimis: in civitate Dei nostri, in monte sancto eius.

Susilaukėme, Dieve, gailestingumo viduryje tavo šventovės. Kaip tavo vardas, Dieve, taip ir tavo šlovė iki žemės pakraščių, tavo dešinė yra pilna teisingumo. Ps. Viešpats yra didis ir labai vertas šlovės mūsų Dievo mieste, jo šventame kalne.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.