SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ „PAŽAISLIS 2007“

Grigališkojo choralo savaitė PAŽAISLIS 2007 (liepos 22-29 d.) yra mokymo kursai, skirti lavintis ir pažinti grigališkąjį choralą – tradicinį Romos Katalikų Bažnyčios liturginį giedojimą. Kursų dalyviai klausysis teorinių paskaitų, mokysis giedoti choralą, dalyvaus liturginėse valandose ir Mišiose, dvasios tėvo konferencijose, turės galimybę susikaupti, apmąstyti dvasinius dalykus, gyvendami bendraminčių bendruomenėje.

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ „PAŽAISLIS 2006“

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios grigališkojo choralo giesmininkų bendruomenė bei Šv. Kazimiero seserų kongregacijos Pažaislio vienuolynas skelbia, kad liepos 23–30 dienomis Pažaislyje vyks Grigališkojo choralo savaitė „Pažaislis 2006“.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.