SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

RIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ MARIJAMPOLĖ 2015
VENITE POST ME

Liepos 19–26 d., Marijampolė

Šių metų liepos pabaigoje autentiškojo Romos Bažnyčios giedojimo entuziastai ir puoselėtojai iš visos Lietuvos jau penktąjį kartą rinkosi į Marijampolę dalyvauti tradicinėje grigališkojo choralo studijų savaitėje.

 Vienas iš pagrindinių Savaitės renginių - jungtinio dalyvių choro koncertas liepos 25 d. Marijampolės bazilikoje, diriguojant pagrindiniam Savaitės mokytojui prof. Juan Carlos Asensio (Ispanija)

Juan Carlos Asensio

 

Pagrindinis tradicinės Savaitės dalyvių išvykos į Palendrių šv. Benedikto vienuolyną akcentas - Solesmes abato t. Phillippe Dupont OSB paskaita apie vienuolinį dvasingumą šiuolaikiniame pasaulyje.

 Dom Philippe Dupont OSB

Savaitę užbaigėme šventosiomis Mišiomis Marijampolės bazilikoje, kurias jau tradiciškai celebravo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Nuotraukų autorė Alina Leščinskienė.

 


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.