SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

DA PACEM, DOMINE – GRIGALIŠKOJO CHORALO DERME
(GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITEI MARIJAMPOLEI 2014 PASIBAIGUS)

Liepos 27 dieną iškilmingomis Sumos mišiomis Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje pasibaigė Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2014. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, koncelebravo kun. dr. Mariusz Białkowski, vargonavo Indrė Gerikaitė. Mišias transliavo Marijos radijas. Jau devintąjį kartą įvyko grigališkojo choralo vasaros kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos, šiemet – liepos 20–27 dienomis Marijampolėje.

Ketvirtus metai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mieste vykstantys kasmetiniai grigališkojo choralo meistriškumo kursai buvo skirti maldai už taiką ir ramybę Dievo tautos namuose. Savaitėje, pavadintoje „Da pacem, Domine“ („Duoki taiką, Viešpatie“), XXIV eilinio metų sekmadienio įžangos giesmės žodžiais iš Siracido knygos, jos dalyviai meldėsi už taiką. Labiausiai – laisvės ir taikos trokštančiai broliškai Ukrainos tautai, Artimųjų Rytų krikščionims, mūsų Tėvynei, viso pasaulio kraštams ir žmonėms. Tradiciškai savaitė prasidėjo Mišparais sekmadienio pavakary jaukioje palaimintojo arkivysk. Jurgio koplyčioje, visas septynias dienas prie Palaimintojo relikvijų skambėjo liturginių valandų ir Mišių giesmės.

Šiais metais kursuose dėstė ir dalyvių giedojimui vadovavo keletas įdomių ir autoritetingų grigališkojo choralo mokytojų, Grazo universiteto auklėtinė Réka Miklós iš Serbijos, Tarptautinės grigališkojo choralo studijų asociacijos (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – AISCGre) Lenkijos sekcijos pirmininkas kun. dr. Mariusz Białkowski (Lenkija), teol. lic. kun. Kęstutis Palikša bei „Schola Gregoriana Vilnensis“ vadovas Dainius Juozėnas. Deja, dėl asmeninių aplinkybių jau antri metai iš eilės negalėjo atvykti Tarptautinės grigališkojo choralo studijų asociacijos valdybos narys Alexander Markus Schweitzer iš Vokietijos. Savaitės mokytojai skaitė šias paskaitas:

Réka Miklós gvildeno istorines temas, labai įdomiai išdėstė lokalių giedojimo tradicijų gyvybingumą Austrijoje ir Vengrijoje, iliustravo tai gražiomis faksimilėmis, taip pat savo įspūdingu balsu čia pat giedojo „iš lapo“. Jos temos: „Paskutinioji Vėlyvųjų Viduramžių Liber Ordinarius knyga Austrijoje“ bei „Vengriškieji grigališkojo choralo šaltiniai Stambulo archyvuose – notacijos ir repertuaras“.

Nuostabiai charizmatiškas ir įkvepiantis dėstytojas kun. dr. Mariusz Białkowski išdėstė temą „DOM Eugéne Cardine grigališkojo choralo ritminės koncepcijos novatoriškumas“ bei aktualią ir praktiškai reikšmingą temą – „Autentiškas, lengvas ir funkcionalus Graduale Simplex“.

Kun. Kęstutis Palikša gvildeno Pax žodžio reikšmes Romos mišiole, kas vakarą vedė dvasines valandėles, kartu su kun. Białkowskiu celebravo liturgines valandas ir šv. Mišias.

Dainius Juozėnas skaitė paskaitas pradedantiesiems, supažindino su notacija, neumomis, giesmių šaltiniais, Mišių ir liturginių valandų sandara.

Dar du mokytojai gražiai prisidėjo prie kursų teorinės dalies, ypač dvasingumo srityje. Palendrių vienuolyno broliai: br. Jokūbas Savickis skaitė paskaitą apie Dvasinę širdį ir jos raiškos žmogaus dvasiniame gyvenime atmainas, o br. Lukas Skroblas – apie šlovinimo atgarsius Dovydo psalmėse. Vienuolyne Savaitės dalyviai praleido beveik visą dieną, kartu su vienuoliais giedojo Mišias, dalyvavo Trečioje ir Šeštoje liturginėje valandoje, klausėsi vienuolių paskaitų, vaikštinėjo nuostabiomis Palendrių apylinkėmis.

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikavo jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dirigentai: Réka Miklós ir kun. dr. Mariusz Białkowski) ir vargonininkės Indrės Gerikaitės koncertas Marijampolės bazilikoje šeštadienį, liepos 26 d., 19 val. Koncerto klausėsi gausus būrys Marijampolės miestiečių, vysk. emeritas Juozas Žemaitis. Dirigentai parengė sudėtingą grigališkojo choralo programą skirtą taikai. Da pacem Domine – tokiais įžangos giesmės žodžiais pradėjo giesmininkai koncertą. Dar skambėjo nekintamos Mišių dalys Kyrie XII, Gloria XII ir Agnus Dei XII, įžangos giesmė Dicit Dominus, gradualas In Deo speravi, Alleluia posmeliai Qui posuit ir Exsultate Deo, aukojimo giesmė Laudate Dominum, komunijos giesmė In salutari tuo, trumpasis atliepas Annuntiate inter gentes bei antifonaOccidit autem Iacobum ir giesmė Benedictus.

Nepaprastai stiprią ir įtaigią programą parengė Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkė Indrė Gerikaitė. Kupina pasitikėjimo, stačiai vyriškos jėgos ir emocijų, ji atliko čekų kompozitoriaus Petro Ebeno (1929-2007) du kūrinius iš ciklo „Jobas“ bei Finalą iš ciklo „Sekmadienio muzika“. Kiekviename iš kūrinių pasigirsdavo grigališkojo choralo leitmotyvai – Exsultet, Veni Creator, Salve Regina.

Jaunųjų vargonininkų meistriškumo propagavimo programa Grigališkojo choralo savaitėse – vienas iš organizatorių uždavinių. Per ketverius metus Marijampolės vargonais grigališkųjų giesmių apsuptyje grojo Jurgita Kazakevičiūtė (2011), Agnė Petruškevičiūtė (2012, 2013) ir Indrė Gerikaitė (2014).

Savaitės organizatorių vienas tikslų – neužsidaryti nuolatinių dalyvių rate, plėsti naujų žmonių, trokštančių pažinti grigališkąjį choralą ir įsilieti į aktyvią giedojimo praktiką choralo grupėse ir choruose, gretas. Nors šiemet bendras dalyvių skaičius buvo kiek mažesnis, išduoti 34 kursų baigimo pažymėjimai, tačiau naujokų, pirmą kartą dalyvaujančių Savaitėje buvo net devyni. Jie aktyviai įsijungė į mokymo programą, giedojo baigiamajame koncerte, surado daug naujų draugų, jau atėjo giedoti į Vilniaus arkikatedros ir Kauno grigališkuosius chorus.

Kaip jau minėjome, Savaitė pasibaigė iškilmingomis Sumos Mišiomis lotynų kalba Marijampolės bazilikoje sekmadienį, liepos 27 d., 12 val. Paskutiniai šventiniai pietūs, nuoširdi padėka Vilkaviškio vyskupijos pastoracinio centro darbuotojams bei skaniai gaminančioms šeimininkėms, graudūs, emocingi atsisveikinimai... Iki kitų metų, Marijampole! Prie Sacerdos magnus – didžio kunigo, palaimintojo Jurgio relikvijų.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.