SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ MARIJAMPOLĖ 2013 
VULTUM TUUM, DOMINE, REQUIRAM
Liepos 28 – rugpjūčio 4 d., Marijampolė

Rugpjūčio 4 dieną iškilmingomis mišiomis Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje pasibaigė Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2013. „Vultum tuum, Domine, requiram“ („Tavo, Viešpatie, veido ieškosiu“, Ps. 26, 8) – toks leitmotyvas skambėjo visą savaitę Marijampolėje ir Kaune. Apie Viešpaties veido ieškojimo troškimą bylojo ir jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ atliktos grigališkojo choralo giesmės rugpjūčio 3 d., šeštadienio vakaro koncerte Marijampolės bazilikoje.

 

Gražus, kasmet vis tvirtėjantis grigališkojo choralo giedojimo mylėtojų būrys iš Lietuvos ir Rusijos. Netikėtai susirgus vienam iš Savaitės mokytojų – prof. Alexander Markus Schweitzer‘iui – tiesiog jau prasidėjus stovyklai, suskubo pagelbėti ilgametis mūsų bičiulis ir mokytojas – kun. dr. Mariusz Białkowski iš Poznanės. Jauna, nepaprastai talentinga pagrindinė Savaitės mokytoja dr. Inga Behrendt bematant sužavėjo visus dalyvius ir choristus savo energija, dvasingumu, jautrumu, profesionaliu požiūriu į grigališkąjį choralą ir jo vokalinio atlikimo ypatybes. Kun. Vilius Sikorskas – reguliarusis Savaitės dvasios tėvas ir pradedančiųjų naujokų mokytojas – dėstė choralo pagrindus, aukojo Mišias, vadovavo dvasinėms konferencijoms ir liturginėms valandoms. „Schola Gregoriana Vilnensis“ vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė jau antrus metus iš eilės baigiamajame koncerte atliko sudėtingą sakralinės vargonų muzikos programą – grojo Ferenco Liszto, Maxo Regerio ir Maurice Duruflé kūrinius.

Ačiū, visiems dalyvavusiems ir Savaitės rėmėjams!

Apie stovyklą

Kasmetiniai grigališkojo choralo kursai jau trečius metus viešės Marijampolės marijonų vienuolyne. Šiuose vasaros kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu.

Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje).

Šios grigališkojo choralo savaitės tema „Vultum tuum, Domine, requiram“ („Tavo, Viešpatie, veido ieškosiu“, Ps. 26,8), bus skirta Tikėjimo metams. Savaitės metu liturgijoje giedosime atitinkamas grigališkojo choralo giesmes, sieksime irtis į tikėjimo gelmes, ieškoti Viešpaties veido, kontempliuoti Dievo Sūnų – Kristų. Ir grigališkasis choralas – tradicinis tūkstantmetis Bažnyčios giedojimas – bus toji maldos išraiška, kuri padės artėti prie Jėzaus dievystės pilnatvės ir tobulo žmogiškumo.

Savaitės metu dalyviai turės tradicinę vienos dienos išvyką – kaip ir pernai, aplankysime Kauno seserų benediktinių vienuolyną, kur drauge su seserimis giedosime liturgines valandas (tradiciškai transliuojamas Marijos radijo), Rožinį, dalyvausime šv. Mišiose.

Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji:

• jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dr. Inga Behrendt) ir vargonininkės Agnės Petruškevičiūtės koncertas Marijampolės bazilikoje šeštadienį, 2013 m. rugpjūčio 3 d., 19 val. Įėjimas laisvas; 
• iškilmingos Mišios Marijampolės bazilikoje sekmadienį, 2013 m. rugpjūčio 4 d., 12 val.

Apie studijas

Kursuose dėstys patyrę grigališkojo choralo žinovai:

Dr. Inga Behrendt. Baigė klavesino ir Katalikų bažnytinės muzikos studijas Folkvango universitete Esene, Vokietijoje bei muzikologiją Muzikos bei dailiųjų menų universitete Grace, Austrijoje. Muzikologijos daktaro disertaciją, vadovaujama dr. Fr. K. Prassl, apgynė 2009 m. Grace, išnagrinėjusi Zekau 1345 m. išleistą Liber ordinarius giesmyną. Įvairias bažnytinės muzikologijos bei grigališkojo choralo disciplinas dėstė Folkvango universitete Esene, Muzikos bei dailiųjų menų aukštojoje mokykloje Mannheime, Bažnytinės muzikos aukštojoje mokykloje Heidelberge, Eberhardo Karlo universitete Tiubingene. Dalyvauja Leuveno universiteto Belgijoje projektuose, susijusiuose su Flandrijos manuskriptų tyrimais. Vadovauja grigališkajam moterų chorui „Uncinus“ bei Kloster Arnstein ekumeniniam parapijos chorui netoliese Frankfurto/M. AISCGre Vokietijos skyriaus valdybos narė. 
Marijampolėje ji skaitys teorijos kursą, vadovaus grigališkojo choralo repeticijoms, ves vokalo pamokas, vadovaus giedojimui Mišiose, diriguos baigiamajame koncerte.

Kun. dr. Vilius Sikorskas. Reziduoja Garliavos parapijoje, Vilkaviškio vyskupijoje. Romos Popiežiškajame sakralinės muzikos institute įgijo bažnytinės muzikos magistro laipsnį. 2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete apgynė daktaro disertaciją tema „Musica sacra“ Katalikų Bažnyčioje ir jos vertinimas“. VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. Stovykloje vadovaus liturgijai, dvasinėms konferencijoms, rūpinsis Savaitės dalyvių sielovada, dėstys choralo kursą pradedantiesiems.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.