SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ „PAŽAISLIS 2006“

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios grigališkojo choralo giesmininkų bendruomenė bei Šv. Kazimiero seserų kongregacijos Pažaislio vienuolynas skelbia, kad liepos 23–30 dienomis Pažaislyje vyks Grigališkojo choralo savaitė „Pažaislis 2006“.

 

Savaitės tikslas – supažindinti jos dalyvius su seniausiuoju Bažnyčios giedojimu – grigališkuoju choralu, suteikti progą dalyvauti autentiškai giedamose liturginėse valandose ir mišiose, išgirsti autoritetingų grigališkojo choralo specialistų dėstomus kursus.

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija iki šiol yra surengusi Grigališkojo choralo savaites Kretingoje (1993, 1996), Kražiuose (2002–2004), organizavusi įvairius grigališkojo choralo meistriškumo kursus.

Pagrindinis Savaitės mokytojas – kunigas Mariusz Białkowski. 1997 m. jis baigė Poznanės Popiežiškąjį teologijos fakultetą, įšventintas kunigu. 2001-2005 m. studijavo grigališkąjį choralą „Istituto Pontifice di Musica Sacra“, kur, vadovaujamas prof. Nino Albarosa, apgynė magistro darbą tema „Raidės „m“ reikšmė Einsiedelno kodekse 121“. Šiuo metu tęsia doktorantūros studijas tame pačiame institute, tyrinėdamas ritmo reikšmę grigališkajame chorale. Savaitės Pažaislyje metu skaitys kursą „Meco ir Sankt Galeno rankraščių įtaka šiuolaikinei grigališkojo choralo interpretacijai“.

Savaitės dvasios tėvas – kunigas Mindaugas Pukštys. Jis skaitys paskaitas apie liturgiką, vadovaus dvasinėms konferencijoms, liturginėms valandoms, norintiems teiks Atgailos sakramentą. Kiti grigališkojo giedojimo mokytojai:

  • Dr. Milda Paulikaitė-Gricienė (Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios grigališkojo choro vadovė)
  • Živilė Stonytė (choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ vadovė)

  • Reda Dapšauskienė (Salantai)

  • Janina Bartkutė (Šiauliai).

 

VARPAI VIRŠ MONS PACIS

 

Šv. Mišiomis bei stovyklos dalyvių koncertu Pažaislio Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje iškilmingai pasibaigė Grigališkojo choralo savaitė PAŽAISLIS 2006. Iškilmingas Šv. Mišias koncelebravo Savaitės dvasios tėvas kun. Mindaugas Pukštys ir vyriausiasis mokytojas kun. Mariusz Białkowski, Romos Popiežiškojo muzikos instituto absolventas, Poznanės arkivyskupijos akademinio jaunimo sielovados vadovas.

Kaip savo sveikinimo kalboje, pasakytoje Savaitės uždarymo proga, pažymėjo Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyresnioji M. Remigija Sereikaitė, per aštuoniasdešimt Pažaislio vienuolyne susirinkusių įvairaus amžiaus, profesijų bei išsilavinimo dalyvių parodė stebuklingą rimties ir maldingumo pavyzdį, tarsi atgaivino senąją vienuolyno dvasią, įkvėpė jam naujos gyvybės. Vienuolyno bažnyčios varpas 7 val. ryto paskelbdavo naują dieną bei pakviesdavo į rytmetinę liturginę valandą, o 22 val., po naktinės, užbaigdavo dieną Viešpaties angelo malda.

 

Stovyklos įspūdžiai bei išsamus šios studijų savaitės apibendrinimas artimiausiu metu pasirodys mūsų tinklapyje. Viena jau dabar galime pasakyti atvirai ir drąsiai: nuo 1993 m. pirmosios stovyklos Kretingoje nebuvo tokios dvasios vienybės, gilios, sukauptos maldos, noro giedoti ir šlovinti Viešpatį, graužti nelengvus grigališkojo choralo interpretacijos bei teorijos mokslus, rimties, disciplinos, tvarkos, susikaupimo ir stačiai neregėtos ramybės. Tokią ramybę gali suteikti tik Mons Pacis, Ramybės kalnas - ideali vieta sekti vienuoliškojo gyvenimo ir maldos pavyzdžiu.

Kviečiame visus, dalyvavusius šioje Savaitėje, siųsti mums savo įspūdžius, atsiminimus, impresijas, pageidavimus, pasiryžimus. Įdomiausius įspūdžius tikrai paskelbsime šiame tinklapyje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už kantrybę ir pasiryžimą. Iki susitikimo kitąmet Pažaislyje!


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.