SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Mes mielai priimsime Jūsų paramą, kurią skirsime įvairioms Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos programoms vykdyti. Studija yra nepriklausoma visuomeninė organizacija (asociacija), kuri vienija asmenis, prisiekusius savo ištikimybę grigališkajam choralui ir Katalikų bažnyčios tradicijai. Jos nariai veikia neatlygintinai.

Jūsų suteikta parama bus panaudota:

  • kitos „Schola Gregoriana Vilnensis“ kompaktinės plokštelės leidimui;

  • mūsų bibliotekos papildymui – muzikinei ir metodinei literatūrai įsigyti;

  • fonotekos papildymui – pasaulio grigališkųjų chorų ir religinių bendruomenių įrašams įsigyti;

  • leidybai (brošiūroms ir lankstinukams, skirtiems skatinti bendruomeninį giedojimą, leisti);

  • transporto išlaidoms su koncertais ir pamaldomis keliaujant po Lietuvą ir užsienį padengti;

  • natų dauginimui, kanceliarinėms prekėms įsigyti;

  • kitoms Studijos veiklai reikalingoms išlaidoms.

Pinigines lėšas galite pervesti į šią sąskaitą:

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, į/k 193028030
AB SEB Vilniaus bankas, banko kodas 70440, sąskaita Nr. LT34 7044 0600 0090 8570

Studijos iždininkas – Aušrys Matonis
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +370 686 69 884

Nuoširdžiai dėkojame.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.