SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

KUR GIEDAME?

Choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ savo liturginę tarnystę pradėjo ir tęsia Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Nuo 1989 metų kiekvieną sekmadienį ir per Bažnyčios didžiąsias šventes jis gieda paskutiniosiose vakaro Mišiose. Choras mielai dalyvauja apeigose ar koncertuoja ir kitose Vilniaus šventovėse.

Reguliariai „Schola Gregoriana Vilnensis“ giedamą grigališkąjį choralą galima išgirsti:

 • Arkikatedroje kiekvieną sekmadenį 18.30 val. paskutinėse vakaro mišiose.
 • Arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje kiekvieno mėnesio antrąjį ketvirtadienį 18.30 val. mišių ir Švč. Sakramento pamaldų metu.
 • Repeticijos vyksta ketvirtadieniais 18 val. ir sekmadieniais 17.30 val.

 

 

 

NUO KO VISKAS PRASDĖJO?

„Schola Gregoriana Vilnensis“ (lotynų k. – „Vilniaus grigališkasis choras“) įsikūrė 1989 metų gegužės mėnesį. 1988 m. spalį Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo metu paskelbus, kad Vilniaus arkikatedra bazilika grąžinama tikintiesiems, iš tremties Žagarėje sugrįžo Vilniaus arkivyskupas Julijonas Steponavičius, klebonu buvo paskirtas mons. Kazimieras Vasiliauskas; šv. Kazimiero palaikai sugrįžo į savo koplyčią, o jau 1989 metų vasario pradžioje Arkikatedra buvo iškilmingai atšventinta ir pradėjo savo turtingą liturginį ir sielovados gyvenimą.


Nuo pirmųjų Arkikatedros gyvavimo dienų susikūrusio Jaunimo choro (vadovai Violeta Savickaitė ir Rolandas Muleika) gretose subrendo idėja atgaivinti šventovėje grigališkąjį choralą. 1989 m. gegužės mėnesį Vilniaus arkivyskupas metropolitas J. Steponavičius suteikė audienciją šios idėjos entuziastams Dainiui Juozėnui ir Rolandui Muleikai, kurios metu leido steigti Arkikatedroje grigališkąjį ansamblį bei nustatė būsimajam chorui nuolatinį mišių laiką – paskutiniosios sekmadienio vakaro mišios Šv. Kazimiero koplyčioje. Iš čia kilo ir pirmasis ansamblio pavadinimas – „Cantores chorales capellae S. Casimiri“ („Šv. Kazimiero koplyčios choralo giesmininkai“).

Pirmieji giesmininkai atsinešė su savimi „Ąžuoliuko” choro, M. K. Čiurlionio meno mokyklos, chorvedybos ir muzikologijos studijų Lietuvos muzikos akademijoje, vargonininko darbo parapijose patirtį. Autoritetai, gūdžiais sovietiniais laikais atvėrę grigališkojo choralo paslaptis, buvo Paberžės klebonas kun. A. M. Dobrovolskis – tėvas Stanislovas, M. K. Čiurlionio meno mokyklos dėstytojas, vargonininkas ir smuikininkas Juozas Gečas. 1989 m. birželį Lietuvon atvykęs Paryžiaus grigališkasis choras (Chœur grégorien de Paris) imasi globoti jaunąjį chorą – R. Gražinį ir R. Muleiką kviečia stažuotis Paryžiun, atveria vartus į Europą, supažindina su Solesmes benediktinais. 1989 m. rugsėjo 3, popiežiaus Šv. Grigaliaus dieną, – pirmasis choro koncertas Šv. Kazimiero koplyčioje.

1991 metais susikuria ir merginų ansamblis, kurio pagrindą sudaro Lietuvos muzikos akademijos studentės muzikologės. Kurį laiką merginos gieda atskirai mišiose ketvirtadieniais. Nuo 1992 m. dėl didelio tikinčiųjų skaičiaus sekmadienio vakaro mišios iš Šv. Kazimiero koplyčios perkeliamos prie Arkikatedros pagrindinio altoriaus. Galutinai vyrų ir merginų grupės susivienija 1994 metais ir pasivadina „Schola Gregoriana Vilnensis“.

Šv. Tėvo vizito metu 1993 m. Lietuvos grigališkojo choralo giesmininkams buvo patikėta giedoti Arkikatedroje, susitikimo su pašvęstojo gyvenimo atstovais metu. Jaudinanti „Tu es Petrus“ antifona skambėjo Šv. Tėvui žengiant į Arkikatedrą. Aktyviai choralistai dalyvavo ir Šv. Mišių liturgijoje Vingio parke.

Vilniaus arkikatedros choralistai 1993 m. įkūrė asociaciją – Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studiją. Jos tikslai – liturginė tarnystė Arkikatedroje, studijos choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ veikla, muzikinis, liturginis ir teologinis lavinimas. Tai tikra katalikiška bendruomenė. Jos veikloje yra dalyvavę per 80 narių. Didelį vaidmenį propaguojant choralą suvaidino grigališkojo choralo studijų savaitės Kretingoje (1993 ir 1996), Kražiuose (2002-2004), Pažaislyje (2006-2009), Marijampolėje (2011-2015), ryšiai su Solesmes ir Palendrių benediktinais, Vilniaus ir Kauno benediktinėmis, draugystė su Šv. Kryžiaus ir Dievo Gailestingumo šventovėmis Vilniuje, grigališkaisiais chorais Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose.


Su koncertais išmaišyta pusė Europos: Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas, Ispanija, Italija, Lenkija, Olandija, Vokietija, Estija, Švedija. „Schola Gregoriana Vilnensis“ giesmės skambėjo Sainte-Chapelle koplyčioje, Notre Dame katedroje, Val-de-Grace bažnyčioje, Thermes de Cluny Paryžiuje; Mont St. Michel, Fontfroide, Vaals, Clervaux, Solesmes, Wisque, Wigry vienuolynuose; Plocko, Aacheno ir Cuenca katedrose; Vakarų Flandrijos bažnyčiose.

„Schola Gregoriana Vilnensis“ dažnai keliauja ir po Lietuvos parapijas. Giedota daugelyje Vilniaus bažnyčių; Kauno Jėzuitų, Vytauto, Įgulos ir Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčiose, Marijampolės prokatedroje, Telšių, Panevėžio, Šiaulių ir Kaišiadorių katedrose, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, Kretingoje, Kėdainiuose, Molėtuose, Kražiuose, Tytuvėnuose, Sudeikiuose, Smilgiuose, Trakuose, Troškūnuose, Rokiškyje, Druskininkuose, Jurbarke, Kelmėje, Palendriuose, Obeliuose, Smalininkuose, Punske.

1997 m. išleista choro kompaktinė plokštelė „Laetare“. 2006 m. su kitais Lietuvos senosios muzikos atlikėjais įrašyta kompaktinė plokštelė „XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzika iš Sapiegų albumo ir Kražių vargonininko sąsiuvinio – „Cantate Domino”.

Du Studijos auklėtiniai yra Palendrių benediktinų vienuoliai, vienas, baigęs Vilniaus kunigų seminariją, kunigauja Australijoje. Mūsų buvusių narių rasime JAV, Australijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje.

CHORO VADOVAS

Dainius Juozėnas

Gimė 1961 m. Vilniuje. 1984 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, įgydamas architekto restauratoriaus specialybę. 1989 m. gegužės mėnesį Vilniaus arkikatedroje bazilikoje įkūrė pirmąjį Lietuvoje grigališkąjį chorą „Cantores chorales capellae S. Casimiri“. Jam (nuo 1994 m. – „Schola Gregoriana Vilnensis“) vadovavo (nuo 1991 m. kartu su Živile Stonyte) iki 1995 m.

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos valdybos pirmininkas. 2007 m. rugsėjo mėnesį vėl išrinktas choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ vadovu.

 

Buvę choro vadovai:

Živilė Stonytė

Gimė 1972 m. Vilniuje. Baigė Lietuvos muzikos akademiją, įgydama muzikologijos ir vargonų magistro laipsnius bei grigališkojo choralo specializaciją. 1990 m. įkūrė grigališkąjį merginų chorą (kuris vėliau susijungė su „Cantores chorales capellae s. Casimiri“), abiems vadovavo iki 1995 m. Grigališkojo choralo mokėsi Solesmes benediktinų vienuolyne pas t. Daniel Saulnier OSB bei dr. Mary Berry Kembridže, Anglijoje. Chorui Schola Gregoriana Vilnensis vadovavo 1991–1994, 1999–2007 metais.

Daina Adamkevičiūtė

Gimė 1973 m. Vilniuje. Lietuvos muzikos akademijoje baigė muzikologiją bei kompoziciją. Grigališkojo choralo mokėsi Solesmes benediktinų vienuolyne pas t. Daniel Saulnier OSB bei dr. Mary Berry Kembridže, Anglijoje. Šiuo metu – Muzikos ir dailiųjų menų universiteto Vienoje (Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien) studentė. Chorui „Schola Gregoriana Vilnensis“ vadovavo 1995–1999 metais.

 

KAIP TAPTI VILNIAUS ŠV. KAZIMIERO GRIGALIŠKOJO CHORALO STUDIJOS NARIU?

Jei Jūs:

 • domitės seniausiu ir tradiciniu Romos Katalikų bažnyčios giedojimu – grigališkuoju choralu;

 • domitės Katalikų Bažnyčios liturgija ir tikėjimo klausimais;

 • ieškote jaunatviškos ir aktyvios bendruomenės;

 • norite pažinti religinės kultūros ir istorijos reiškinius;

 • norite gilinti savo muzikines ir liturgines žinias;

 • norite nuolatos giedoti grigališkąjį choralą Vilniaus arkikatedroje bazilikoje;

 • norite naudotis turtinga Studijos biblioteka ir fonoteka;

 • norite mokytis lotynų kalbos pagrindų;

 • mėgstate keliauti, dalyvauti tarptautiniuose grigališkojo choralo festivaliuose, pažinti Lietuvos ir Vakarų Europos kultūrinį ir religinį paveldą, gyvąsias benediktinų vienuolines bendruomenes (Palendriai, Solesmes ir kt.),

ateikite į Vilniaus arkikatedrą baziliką, kur mes giedame nuo 1989 metų.

Mus rasite ketvirtadieniais nuo 18 val. ir sekmadieniais nuo 17.30 val. Jei apsispręsite pradėti aktyviai dalyvauti grigališkojo choro veikloje – pradėsite lankyti repeticijas ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Jei Jums gerai seksis mokytis giedoti, po keleto mėnesių jau galėsite giedoti chore per Mišias sekmadieniais bei koncertuose. Maždaug po metų Jums galės būti pasiūlyta tapti Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos nariu. Vietoje prašymo priimti į Studiją, Jūs parašysite savo autobiografiją ir išdėstysite motyvus dėl narystės.

Narystė Studijoje Jums suteiks galimybę dalyvauti Studijos visuotiniuose susirinkimuose, rinkti choro Schola Gregoriana Vilnensis vadovą bei Studijos valdybos narius, pretenduoti būti išrinktam į valdybą, spręsti įvairiausius Studijos organizacinius, ūkinius ir finansinius reikalus.

Net jei Jūsų ir neišrinktų valdybos pirmininku, iždininku, ar sekretoriumi, Jūs galite tapti bibliotekininku, fonotekininku, rūbininku, dailininku, redaktoriumi, įvairių Studijos rengiamų projektų vadovu. Plati dirva atsiskleisti įvairiems liturginiams talentams: galėsite skaityti skaitinius Žodžio liturgijoje, giedoti psalmes, smilkyti, nešti kryžių ar Evangelijos knygą, patarnauti Šv. Mišiose, vargonais akompanuoti chorui bei groti liturgijoje tinkamus kūrinius, ruošti Žodžio liturgijos skaitinių komentarus, dalintis su draugais savo įgytomis žiniomis.

Narystė – tai bendraminčių draugystė, ištikimybė Romos katalikų bažnyčiai, jos tradicijai ir grigališkajam choralui. „Habitare, fratres, in unum“ – teigiama psalmės žodžiais. Kartu melstis, dirbti, keliauti, įveikti įvairiausias kliūtis ir sunkumus šiame nelengvame pašaukimo kelyje – štai mūsų misija ir veiklos prasmė.

Cantate Domino!


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.