SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

 

„Schola Gregoriana Vilnensis“ yra grigališkasis choras, įkurtas 1989 m. Jis įsikūręs Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kur reguliariai gieda Mišiose ir kitose apeigose. Tai – laisvų, nepriklausomų, ištikimų Romos katalikų bažnyčiai ir mylinčių jos tradicinį giedojimą – grigališkąjį choralą – žmonių bendruomenė. „Schola Gregoriana Vilnensis“ yra sudėtinė Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos dalis.

SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos misija:

  • puoselėti grigališkąjį choralą – seniausią ir tradicinį Romos katalikų bažnyčios giedojimą, rūpintis, kad jis taptų organiška katalikų liturginių apeigų dalimi;

  • gilinti studijos narių tikėjimo, liturgines žinias, pamaldumą į šv. Kazimierą;

  • gilinti studijos narių teorines žinias apie grigališkąjį choralą, jų praktinius giedojimo įgūdžius, suteikti lotynų kalbos žinių;

  • teikti metodinę paramą parapijoms, vienuolynams, kunigams ir pasauliečiams, skleisti grigališkojo choralo žinias, giedojimo ir liturginę patirtį;

  • organizuoti mokymo kursus, seminarus ir stovyklas;

  • suvokti ir priimti grigališkąjį giedojimą kaip maldos formą.

„Schola Gregoriana Vilnensis“ laikosi II Vatikano Susirinkime priimtų ir iki šiol galiojančių Bažnyčios nuostatų, paskelbtų Konstitucijoje apie šventąją liturgiją „Sacrosanctum Concilium“ (1963 m. gruodžio 4 d.):

  • Romos apeigose ir toliau tebūnie naudojama lotynų kalba (3 sk., 36).

  • Grigališkąjį giedojimą Bažnyčia laiko būdingu Romos liturgijai. Todėl, kai kitkas nekliudo, jam tebūnie skiriama pagrindinė vieta liturginiuose veiksmuose (6 sk., 116).

  • <…> bažnytinė muzika bus juo šventesnė, juo glaudžiau bus susieta su liturgijos vyksmu, tiek maloniau išreikšdama maldą, tiek palaikydama vieningumą, tiek turtindama šventąsias apeigas didesniu iškilmingumu (6 sk., 112).

  • Bažnytinės muzikos turtai tebūnie kuo rūpestingiausiai saugomi ir puoselėjami. Tebūnie nuolat ugdomos scholae cantorum, ypač prie katedrų bažnyčių (6 sk., 114).

Jei jums artimi šie nuostatai, o grigališkasis choralas kelia pagarbą ir susižavėjimą, kviečiame ir jus iš arčiau prisiliesti prie šio gilaus Bažnyčios tradicijos šaltinio.

 

KUR GIEDAME

Choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ savo liturginę tarnystę pradėjo ir tęsia Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Nuo 1989 metų kiekvieną sekmadienį ir per Bažnyčios privalomąsias šventes jis gieda paskutiniosiose vakaro Mišiose. Kiekvieno mėnesio antrąjį ketvirtadienį 18.30 val. giedame Arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje mišių ir Švč. Sakramento adoracijos metu. Choras mielai dalyvauja apeigose ar koncertuoja ir kitose Vilniaus šventovėse.

 

 

 VADOVAS

Dabartinis choro vadovas Dainius Juozėnas gimė 1961 m. Vilniuje. 1984 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, ten įgijo architekto restauratoriaus specialybę. 1989 m. gegužės mėnesį Vilniaus arkikatedroje bazilikoje įkūrė pirmąjį Lietuvoje grigališkąjį chorą „Cantores chorales capellae S. Casimiri“. Jam (nuo 1994 m. – „Schola Gregoriana Vilnensis“) vadovavo (nuo 1991 m. kartu su Živile Stonyte) iki 1995 metų. 2007 m. rugsėjį vėl išrinktas choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ vadovu. Jis yra ir Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos valdybos pirmininkas.  

 


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.