SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ MARIJAMPOLĖ 2021

IN ADIUTORIO ALTISSIMI

rugpjūčio 1-8 d., Marijampolė

Mieli grigališkojo choralo mylėtojai! Štai jau penkioliktąjį kartą Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija rengia grigališkojo choralo vasaros kursus. Jie vyks rugpjūčio 1–8 dienomis Marijampolėje. Nuo 2011 metų palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mieste organizuojama kasmetinė grigališkojo choralo entuziastų stovykla šiemet rengiama nelengvomis pandemijos sąlygomis, kasdien sekant pranešimus apie viruso plitimo mastą. Turime vilties, kad dauguma ribojimų rugpjūčio mėnesį jau bus sušvelninti arba panaikinti, ir mes galėsime laisvai susirinkti „Aukščiausiojo globoje“.
Šių metų kursų vyriausioji mokytoja ir choro vadovė – mokytoja iš Lenkijos, dr. Susi Ferfoglia. Jos vadovaujamas jungtinis Savaitės dalyvių choras „Cantores Montis Pacis“ ir vargonininkė Eglė Maciukevičiūtė koncertuos Marijampolės bazilikoje šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 19 val.

Apie stovyklą

Šiuose vasaros kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Jau susiformavo ir savitas choralistų branduolys – nemaža grupė nuolatinių dalyvių, susivienijusių į chorą „Cantores Montis Pacis“, trokštančių toliau irtis į choralo pažinimo platybes ir gelmes. 
Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Svarbi vieta Savaitėje skiriama ir dvasiniam ugdymui, ar net tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai. 
Savaitės metu dalyviai turės tradicinę vienos dienos išvyką – aplankysime Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur drauge su broliais giedosime liturgines valandas, Mišias, išklausysime brolių benediktinų paskaitų aktualiomis dvasinio gyvenimo temomis.
Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.
 Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją:

·     jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. Susi Ferfoglia) ir vargonininkės Eglės Maciukevičiūtės koncertas Marijampolės bazilikoje šeštadienį, 2021 m. rugpjūčio 7 d., 19 val. Įėjimas laisvas;
·    iškilmingos šv. Mišios Marijampolės bazilikoje sekmadienį, 2021 m. rugpjūčio 8 d., 12 val.

Apie studijas

Kursuose dėstys šie mokytojai:
Hab. dr. s. Susi Ferfoglia. Kilusi iš Goricijos (Italija). Kaip sesuo vienuolė persikėlė į Lenkiją, kur 2005 m. Krokuvos muzikos akademijoje baigė vargonų specialybę, o Aukštesniojoje filosofijos ir pedagogikos mokykloje „Ignatianum“ – pedagogiką. 2006 m. apgynė kultūros filosofijos srities daktaro disertaciją Jogailaičių universitete. Jos habilitacijos tema – „Mišios alternatim italų ir prancūzų XVII a. liturginėje muzikoje“, darbą apgynė Krokuvos muzikos akademijos Instrumentiniame fakultete. 2019 m. Lugano „Conservatorio di Musica della Svizzera Italiana“ (Šveicarija) įgijo grigališkojo choralo semiologijos ir paleografijos specializaciją. Šiuo metu S. Ferfoglia yra Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto Krokuvoje bažnytinės muzikos katedros vedėja. 2007 m. įkūrė moterų vokalinę grupę „Flores Rosarum“, kuri atlieka šv. Hildegardos iš Bingeno kūrybą bei lenkų senąją monodinę muziką. Už savo pedagoginę, mokslinę ir muzikinę veiklą Lenkijos Respublikos Prezidento apdovanota Auksiniu nuopelnų kryžiumi.
Sesuo Susi Ferfoglia Marijampolėje ves teorines paskaitas ir praktinius choralo giedojimo užsiėmimus bei repeticijas, parengs jungtinį dalyvių chorą rugpjūčio 7 d. vyksiančiam baigiamajam Savaitės koncertui Marijampolės bazilikoje
Kun. dr. Mariusz Białkowski. Jau eilę metų - nuolatinis Savaitės mokytojas ir choralistų draugas. Poznanės A. Mickevičiaus universiteto ir Metropolinės kunigų seminarijos dėstytojas, Poznanės arkivyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas. AISCGre Lenkijos skyriaus pirmininkas. Grigališkojo choralo savaičių PAŽAISLIS 2006 ir 2009 vyriausiasis mokytojas, 2011-2019 m. Savaičių dėstytojas. Nepaprastai charizmatiška asmenybė, puikiai ir patraukliai perteikia dėstomo dalyko turinį. Puikus liturgistas, Šv. Mišių ir kitų apeigų žinovas ir giesmininkas.

Kun. Kęstutis Palikša. Vilniaus arkivyskupjjos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas. 2009 m. Baigė Vilniaus kunigų seminariją. 2014 m. Romos Popiežiškajame Ambrosianum universitete apgynė liturgijos licenciato laipsnį. Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius. Puikus liturgijos žinovas. Grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014-2019 m.  dėstytojas ir dvasios tėvas.

Taip pat Savaitėje dėstys dr. Giedrius Tamaševičius, Daina Adamkevičiūtė ir Živilė Stonytė – Schola Gregoriana Vilnensis choro nariai.

Savaitės vargonininkė – Eglė Maciukevičiūtė (g. 1996 m.). 2015 m. baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Šiuo metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tęsia vargonų magistro studijas pas prof. Virginiją Survilaitę. Eglė Maciukevičiūtė sėkmingai dalyvavo keliuose vargonininkų konkursuose: „Jaunojo vargonininko“ konkurse Kaune (laureatė, 2015), Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse Vilniuje (II premija ir laureatė, 2016). Eglė yra koncertavusi Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčioje, Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje ir kitur. Nuo 2017 m. yra Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios vargonininkė ir stačiatikių Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno Arkivyskupo choro choristė. Vargonų atlikimo įgūdžius gilino ir atlikimo meno mokėsi įvairių Europos ir Skandinavijos vargonų pedagogų kursuose, siekia ugdyti liturginę praktiką
     
Grigališkasis choras „Cantores Montis Pacis“ - grigališkojo choralo savaičių dalyvių jungtinis choras. Pirmąkart choras pasirodė 2006 m. grigališkojo choralo savaitės PAŽAISLIS 2006 metu. Iš čia kilęs ir choro pavadinimas – Taikos (Ramybės) kalno giesmininkai. Chorui vadovavo įvairūs vadovai, parengę tam tikras programas meistriškumo kursų ar kitų sambūrių bei tradicinių švenčių metu: kun. dr. Mariusz Białkowski (Lenkija), t. Daniel Saulnier (Prancūzija), Dainius Juozėnas (Schola Gregoriana Vilnensis), prof. Alexander Markus Schweitzer (Vokietija), prof. dr. Antonino Albarosa (Italija), kun. dr. Jan Vel‘backy (Slovakija), doc. dr. Inga Behrendt (Vokietija), Réka Miklos (Serbija), dr. Juan Carlos Asensio (Ispanija), prof. Stephan Zippe (Vokietija), Jaan-Eik Tulve (Estija), dr. Michał Sławecki (Lenkija).

Apie liturgiją

Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro liturgija – Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien bus giedamos Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal pasaulietiškąjį brevijorių. Kasdienės Mišios Marijampolės bazilikoje bus aukojamos prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų – puikios akustikos koplyčioje, kur galima puikiai susitelkti maldai ir grigališkojo choralo giesmei.
Mišios aukojamos ir liturginės valandos giedamos bus lotynų kalba.Apie dalyvavimą

Norinčius dalyvauti Savaitėje kviečiame pasirinkti vieną iš šių dalyvavimo planų: 

·    DALYVIS A
Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte). Jiems suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas ir visa studijoms ir giedojimui reikalinga metodinė medžiaga. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas.
Dalyvio A mokesčio dydis – 190 EUR.

·    DALYVIS B
Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte), tačiau nepageidaujantys gauti nakvynės ir maitinimo. Metodinė medžiaga bus suteikta. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas.
Dalyvio B nario mokesčio dydis – 120 EUR.

·    KLAUSYTOJAS
Savaitės laisvasis klausytojas galės stebėti Savaitės studijų procesą, repeticijas, tačiau nebus laikomas Savaitės dalyviu, negalės giedoti liturgijoje bei koncerte. Metodinės medžiagos pageidaujant galima bus įsigyti už sutartą kainą. 
Laisvojo klausytojo nario mokestis – 20 EUR vienai dienai; jis sumokamas vietoje. Registruotis iš anksto nebūtina. Pageidaujant maitinimo ar kitų paslaugų – jų kaina apskaičiuojama individualiai.

Savaitės dalyvių A ir B registravimo mokestis – 30 EUR. Šis mokestis įskaitomas kaip dalis dalyvio mokesčio, tačiau užsiregistravusiam, bet neatvykusiam dalyvauti Savaitėje asmeniui jis nebūtų grąžinamas.


Apie registraciją

Norėdami dalyvauti Savaitėje,
•    užpildykite elektroninę anketą arba užpildę ją popieriuje, atsiųskite el. paštu adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , arba atsiųskite paštu adresu:

„Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2021“
Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Katedros a. 1, 01143 Vilnius.

Per 3 darbo dienas nuo anketos gavimo Jums išsiųsime pranešimą dėl dalyvavimo Savaitėje.
Savaitės dalyviu būsite įregistruoti, pervedę registravimo mokestį arba visą pasirinkto plano Savaitės dalyvio mokestį. Įregistruotas Savaitės dalyvis likusią mokesčio dalį galės sumokėti ir atvykęs į Marijampolę.
Savaitės dalyvių skaičius ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę atmesti prašymus, atsižvelgdami į pretendentų patirtį ir motyvaciją. Jei dėl vietų stokos tektų baigti registravimą, apie tai pranešime savo interneto svetainėje www.gregoriana.lt 

Registravimo mokestį ir dalyvio mokestį prašome mokėti pavedimu į Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos sąskaitą Nr. LT34 7044 0600 0090 8570 AB SEB banke arba grynaisiais pinigais.

Papildomos informacijos dėl registracijos ir kitų dalyvavimo sąlygų prašome kreiptis į Dainių Juozėną, tel. (8 618) 49103, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.arba Agnę Zemkajutę, tel. 8 613 47171.

 

Visa informacija apie Savaitę:

www.gregoriana.lt http://www.facebook.com/gregoriana.lt/ (netrukus skelbsime savaitės dienotvarkę, liturginę bei koncerto programas);
Dainius, tel. (8 618) 49103, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Savaitėje!

Kas gyvena Aukščiausiojo pastogėj, kas pasilieka Visagalio pavėsy,

sakys Viešpačiui: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, tavimi pasikliauju!“

 

Savaitės rengėjas:

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Katedros a. 1, 01143 Vilnius
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (8~698) 11404

 

Bendradarbiai:

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Lina Mažeikaitė
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Tel. (8~626) 32249

 

Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
86150 Kelmė
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (8~427) 474 98

 

Savaitę remia:


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.