SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ MARIJAMPOLĖ 2018

MARTYRIS CHRISTI COLIMUS TRIUMPHUM

rugpjūčio 5 – 12 d., Marijampolė

Mieli grigališkojo choralo mylėtojai! Štai jau tryliktąjį kartą iš eilės grigališkojo choralo vasaros kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos, įvyks Marijampolėje rugpjūčio 5-12 dienomis.
Aštunti metai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mieste vyksianti kasmetinė grigališkojo choralo entuziastų stovykla bus skirta Bažnyčios kankiniams, pagerbiant tą rugpjūčio savaitę Bažnyčios kalendoriuje įrašytus šventuosius kankinius (Šv. popiežių Sikstą, Šv. Lauryną, Šv. Kryžiaus Teresę Benediktą (Editą Stein). Kankinystės tema yra labai aktuali ir mūsų dienomis – Jėzaus išpažinėjai ir toliau skriaudžiami ir varžomi Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės ir Rytų Afrikoje, Kinijoje, net Europoje.            
Šių metų kursų vyriausiasis mokytojas ir choro vadovas – mokytojas iš Estijos, Jaan-Eik Tulve. Jo vadovaujamas jungtinis Savaitės dalyvių choras „Cantores Montis Pacis“ ir vargonininkė Eglė Rudokaitė koncertuos Marijampolės bazilikoje šeštadienį, rugpjūčio 11 d., 19 val.

Apie stovyklą

Šiuose vasaros kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Jau susiformavo ir savitas choralistų branduolys – nemaža grupė nuolatinių dalyvių, susivienijusių į chorą „Cantores Montis Pacis“, trokštančių toliau irtis į choralo pažinimo platybes ir gelmes. 
Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Svarbi vieta Savaitėje skiriama ir dvasiniam ugdymui, ar net tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai. 
Savaitės metu dalyviai turės tradicinę vienos dienos išvyką – aplankysime Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur drauge su broliais giedosime liturgines valandas, Mišias, išklausysime brolių benediktinų paskaitų aktualiomis dvasinio gyvenimo temomis.
Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.
 Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją:

•     jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. Jaan-Eik Tulve) ir vargonininkės Eglės Rudokaitės koncertas Marijampolės bazilikoje šeštadienį, 2018 m. rugpjūčio 11 d., 19 val. Įėjimas laisvas;
•    iškilmingos Mišios Marijampolės bazilikoje sekmadienį, 2018 m. rugpjūčio 12d., 12 val.

Apie studijas

Kursuose dėstys šie mokytojai:
Vyriausiasis Savaitės mokytojas. Gimė 1967 m. Taline. 1991 m. baigė Talino konservatorijoje chorvedybą, 1993 m. - Paryžiaus konservatorijoje grigališkojo choralo kursą. 1992-1996 m. vadovavo grigališkajam chorui "Le Choeur Gregorien de Paris". 1996 m. įkūrė garsų vokalinį ansamblį "Vox Clamantis". Nuo 1996 m. dėsto grigališkąjį choralą Talino muzikos ir teatro akademijoje. Lietuvos choralistams vadovavo grigališkojo choralo savaitėje Kretingoje 1996 m., 2005 m. Fontevraud (Prancūzijoje) bei 2017 m. Romoje. Marijampolėje dėstys ir diriguos chorui "Cantores Montis Pacis", parengs chorą ir vadovaus baigiamajam Savaitės koncertui.   

Kun. dr. Mariusz Białkowski. Jau eilę metų - nuolatinis Savaitės mokytojas ir choralistų draugas. Poznanės A. Mickevičiaus universiteto ir Metropolinės kunigų seminarijos dėstytojas, Poznanės arkivyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas. AISCGre Lenkijos skyriaus pirmininkas. Grigališkojo choralo savaičių PAŽAISLIS 2006 ir 2009 vyriausiasis mokytojas, 2011-2017 m. Savaičių dėstytojas. Nepaprastai charizmatiška asmenybė, puikiai ir patraukliai perteikia dėstomo dalyko turinį. Puikus liturgistas, Šv. Mišių ir kitų apeigų žinovas ir giesmininkas.

Kun. Kęstutis Palikša. Vilniaus arkivyskupjjos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas. 2009 m. Baigė Vilniaus kunigų seminariją. 2014 m. Romos Popiežiškajame Ambrosianum universitete apgynė liturgijos licenciato laipsnį. Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius. Puikus liturgijos žinovas. Grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014-2017 m.  dėstytojas ir dvasios tėvas.

Taip pat Savaitėje dėstys dr. Giedrius Tamaševičius ir Živilė Stonytė – Schola Gregoriana Vilnensis choro nariai.  

Savaitės vargonininkė – Eglė Rudokaitė. Ji 2017 metais baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (Sonatos Mikulės klasė). Nuo 2013-ųjų lankė vargonų fakultatyvo pamokas pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių. Kaip pianistė tobulinosi Andriaus Žlabio, Petro Geniušo, Mūzos Rubackytės ir kituose meistriškumo kursuose. Be to, dalyvavo įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose pianistų konkursuose. 2016 m. J. S. Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje pelnė I premiją ir laureatės diplomą.
E. Rudokaitė dalyvavo ir keliuose vargonininkų konkursuose: 2016 m. “Jaunojo vargonininko” konkurse Kaune pelnė laureatės vardą; tais pačiais metais vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse tapo antros premijos laureate. 2017 m. tobulinosi Pieter Van Dijk bei Nacionalinės vargonininkų asociacijos rengtuose meistriškumo kursuose.
Jaunoji vargonininkė koncertavo daugelyje Lietuvos bažnyčių, šiuo metu yra Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios vargonininkė. Ji tęsia vargonų studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, dr. Balio Vaitkaus klasėje.   

Grigališkasis choras „Cantores Montis Pacis“ - grigališkojo choralo savaičių dalyvių jungtinis choras. Pirmąkart choras pasirodė 2006 m. grigališkojo choralo savaitės PAŽAISLIS 2006 metu. Iš čia kilęs ir choro pavadinimas – Taikos (Ramybės) kalno giesmininkai. Chorui vadovavo įvairūs vadovai, parengę tam tikras programas meistriškumo kursų ar kitų sambūrių bei tradicinių švenčių metu: kun. dr. Mariusz Białkowski (Lenkija), t. Daniel Saulnier (Prancūzija), Dainius Juozėnas (Schola Gregoriana Vilnensis), prof. Alexander Markus Schweitzer (Vokietija), prof. dr. Antonino Albarosa (Italija), kun. dr. Jan Vel‘backy (Slovakija), doc. dr. Inga Behrendt (Vokietija), Réka Miklos (Serbija), dr. Juan Carlos Asensio (Ispanija), prof. Stephan Zippe (Vokietija). Choras yra atlikęs šias programas:
François Couperin – Messe pour les paroisses (Parapijų mišios) su vargonininku Baliu Vaitkumi (Marijampolės bazilika, Poznanės arkikatedra, 2010 m.). Vadovas Dainius Juozėnas;
Marcel Dupré – Vêpres pour la Vierge (Švč. M. Marijos mišparai) su vargonininkais Baliu Vaitkumi, Živile Stonyte ir Sidona Pudinskiene (Pažaislio muzikos festivalis, Įgulos bažnyčia Kaune, 2009 m., Le Mano katedra, Šv. Klotildos bazilika Paryžiuje, 2010 m.). Vadovas Dainius Juozėnas;
Koncertas „Ut mens concordet vocis“ su vargonininke Jurgita Kazakevičiūte (Marijampoles bazilika 2011 m.). Vadovas prof. Alexander Markus Schweitzer;
Koncertas „Ecce sacerdos magnus“ su vargonininke Agne Petruškevičiūte (Marijampoles bazilika 2012 m.). Vadovai: prof. dr. Antonino Albarosa ir kun. dr. Jan Vel‘backy;
Koncertas „Vultum tuum, Domine, requiram“ su vargonininke Agne Petruškevičiūte (Marijampoles bazilika 2013 m.). Vadovai: doc. dr. Inga Behrendt ir kun. dr. Mariusz Białkowski.
Koncertas „Da pacem, Domine“ su vargonininke Indre Gerikaite (Marijampoles bazilika 2014 m.). Vadovai: Réka Miklos ir kun. dr. Mariusz Białkowski.
Koncertas „Venite post me – „Eikite paskui mane“ su vargonininke Indre Gerikaite (Marijampoles bazilika 2015 m.). Vadovas dr. Juan Carlos Asensio.
Koncertas „Misericordias Domini in aeternum cantabo“ su vargonininke Agne Petruškevičiūte ir gitariste Avelina Vidal Seara (Marijampoles bazilika 2016 m.). Vadovas dr. Juan Carlos Asensio ir kun. dr. Mariusz Białkowski.
Koncertas „Ad  caeli Reginam“ su vargonininke Agne Petruškevičiūte (Marijampoles bazilika 2017 m.). Vadovas prof. Stephan Zippe.

Apie liturgiją

Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro liturgija – Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien bus giedamos Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal pasaulietiškąjį brevijorių. Kasdienės Mišios Marijampolės bazilikoje bus aukojamos prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų – puikios akustikos koplyčioje, kur galima puikiai susitelkti maldai ir grigališkojo choralo giesmei.
Mišios aukojamos ir liturginės valandos giedamos bus lotynų kalba.

Apie dalyvavimą

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, organizuojanti šias grigališkojo choralo savaites, pažymi, kad dėka Lietuvos kultūros tarybos paramos, dalyvavimo išlaidos yra nepalyginamai mažesnės už tokios trukmės, mokymosi apimties ir paslaugų kokybės studijas bet kur kitur. Norinčius dalyvauti Savaitėje kviečiame pasirinkti vieną iš šių dalyvavimo planų: 

•    DALYVIS A
Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte). Jiems suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas ir visa studijoms ir giedojimui reikalinga metodinė medžiaga. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas.
Dalyvio A mokesčio dydis – 150 EUR.

•    DALYVIS B
Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte), tačiau nepageidaujantys gauti nakvynės ir maitinimo. Metodinė medžiaga bus suteikta. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas.
Dalyvio B nario mokesčio dydis – 100 EUR.

•    KLAUSYTOJAS
Savaitės laisvasis klausytojas galės stebėti Savaitės studijų procesą, repeticijas, tačiau nebus laikomas Savaitės dalyviu, negalės giedoti liturgijoje bei koncerte. Metodinės medžiagos pageidaujant galima bus įsigyti už sutartą kainą.  
Laisvojo klausytojo nario mokestis – 15 EUR vienai dienai; jis sumokamas vietoje. Registruotis iš anksto nebūtina. Pageidaujant maitinimo ar kitų paslaugų – jų kaina apskaičiuojama individualiai.

Savaitės dalyvių A ir B registravimo mokestis – 30 EUR. Šis mokestis įskaitomas kaip dalis dalyvio mokesčio, tačiau užsiregistravusiam, bet neatvykusiam dalyvauti Savaitėje asmeniui jis nebūtų grąžinamas.

Apie registraciją

Norėdami dalyvauti Savaitėje,
•    užpildykite elektroninę anketą arba užpildę ją popieriuje, atsiųskite el. paštu adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , arba atsiųskite paštu adresu:

„Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2018“
Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Katedros a. 1, 01143 Vilnius.

Per 3 darbo dienas nuo anketos gavimo Jums išsiųsime pranešimą dėl dalyvavimo Savaitėje.
Savaitės dalyviu būsite įregistruoti, pervedę registravimo mokestį arba visą pasirinkto plano Savaitės dalyvio mokestį. Įregistruotas Savaitės dalyvis likusią mokesčio dalį galės sumokėti ir atvykęs į Marijampolę.
Savaitės dalyvių skaičius ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę atmesti prašymus, atsižvelgdami į pretendentų patirtį ir motyvaciją. Jei dėl vietų stokos tektų baigti registravimą, apie tai pranešime savo interneto svetainėje www.gregoriana.lt 

Registravimo mokestį ir dalyvio mokestį prašome mokėti pavedimu į Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos sąskaitą Nr. LT34 7044 0600 0090 8570 AB SEB banke arba grynaisiais pinigais.

Papildomos informacijos dėl registracijos ir kitų dalyvavimo sąlygų prašome kreiptis į Dainių Juozėną, tel. (8 618) 49103, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Visa informacija apie Savaitę:

www.gregoriana.lt (netrukus skelbsime savaitės dienotvarkę, liturginę bei koncerto programas);
Dainius, tel. (8 618) 49103, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Savaitėje!

Marija, Lietuvos Didžioji Kunigaikštiene – melski už mus!

Šventieji Kristaus kankiniai – melskite už mus!

Palaimintasis Jurgi Matulaiti – melski už mus!

Palaimintasis Teofiliau Matulioni – melski už mus!

 

Savaitės rengėjas:

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Katedros a. 1, 01143 Vilnius
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (8~698) 11404

 

Bendradarbiai:

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Lina Mažeikaitė
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Tel. (8~626) 32249

 

Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
86150 Kelmė
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (8~427) 474 98

 

Savaitę remia:


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.