SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

DIDŽIOJI SAVAITĖ IR VELYKOS

Schola Gregoriana Vilnensis mūsų Viešpaties Kančią ir Prisikėlimą paminės dalyvaudama šiose apeigose:
Balandžio 9 d., sekmadienis, Verbų sekmadienio Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 18.30 val. Vargonuos Agnė Petruškevičiūtė.
Balandžio 13 d., Didysis Ketvirtadienis, Paskutinės vakarienės Mišios šv. Onos bažnyčioje 18 val.


Balandžio 14 d. Didysis Penktadienis, Kryžiaus pagerbimo apeigos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 18 val. Dalyvaus Vilniaus arkikatedros jaunimo choras, vad. Violeta Savickaitė-Paciūnienė, skambės T. Luís de Victoria „Popule meus“ ir J. Naujalio motetai.
Balandžio 15 d., šeštadienis, Velyknaktis Šv. Teresės bažnyčioje 19 val. Vargonuos Agnė Petruškevičiūtė.
Balandžio 16 d., Velykų sekmadienis Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 18.30 val. Vargonuos Agnė Petruškevičiūtė.
Balandžio 17 d., pirmadienis, Velykų II-osios dienos Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 18.30 val


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.