SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

VILNIAUS ŠV. KAZIMIERO GRIGALIŠKOJO CHORALO STUDIJOS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS. 2017-03-16                   
   

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija (toliau – Studija) informuoja, kad vadovaujantis Studijos įstatų 5.1 punktu, eilinis Studijos visuotinis narių susirinkimas įvyks 2017 m. kovo 16 d., ketvirtadienį, 19 val. Vilniaus arkikatedros klebonijoje, Tilto g. 1A, Vilniuje.

Susirinkimo dienotvarkėje šie klausimai:
1. Informacija apie naujus Studijos narius.
2. Studijos valdybos ir choro vadovo ataskaita (valdybos pirmininkas Dainius Juozėnas).
3. Studijos finansinės veiklos ataskaita (Studijos iždininkas Aušrys Matonis).
4. Choro vadovo ir kitų valdybos narių rinkimai.   
5. Studijos revizoriaus rinkimai.

Valdybos pirmininkas   


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.