SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ MARIJAMPOLĖ 2017

AD CAELI REGINAM

Liepos 23 – 30 d., Marijampolė

Mieli grigališkojo choralo mylėtojai! Štai jau dvyliktąjį kartą iš eilės grigališkojo choralo vasaros kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos, įvyks Marijampolėje liepos 23-30 dienomis.
Septinti metai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mieste vyksianti kasmetinė grigališkojo choralo entuziastų stovykla bus skirta Švč. Mergelei Marijai, pažymint apsireiškimų Fatimoje šimtmetį. „Ad caeli Reginam“ – „Į dangaus Karalienę“ – Šv. Tėvo Pijaus XII 1954 m. enciklikos pirmaisiais žodžiais savo giesme kelsime širdis į Mariją, Dangaus Karalienę, melsdami gailestingumo ir taikos.        
Šių metų kursų vyriausiasis mokytojas ir choro vadovas – mokytojas iš Vokietijos, katališkosios Bavarijos – prof. Stephan Zippe iš Miuncheno. Jo vadovaujamas jungtinis Savaitės dalyvių choras „Cantores Montis Pacis“ ir Schola Gregoriana Vilnensis vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė koncertuos Marijampolės bazilikoje šeštadienį, liepos 29 d., 19 val.

Apie stovyklą

Kasmetiniai grigališkojo choralo kursai jau septintuosius metus viešės Marijampolės Marijonų vienuolyne. Šiuose vasaros kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Jau susiformavo savotiškas choralistų branduolys – nemaža grupė nuolatinių dalyvių, susivienijusių į chorą „Cantores Montis Pacis“, trokštančių toliau irtis į choralo pažinimo platybes ir gelmes.  
Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Svarbi vieta Savaitėje skiriama ir dvasiniam ugdymui, ar net tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai.  
Šios grigališkojo choralo savaitės tema – „Ad caeli Reginam“ – „Į dangaus Karalienę“.  Paskutiniąją liepos mėnesio savaitę minėsime šv. apaštalą Jokūbą, Švč. M. Marijos tėvus šventuosius Jokimą ir šv. Oną.    
Savaitės metu dalyviai turės tradicinę vienos dienos išvyką – aplankysime Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur drauge su broliais giedosime liturgines valandas, Mišias, ir vėl, kaip 2016 metais, išklausysime tuo metu ten viešėsiančio Solesmes benediktinų kongregacijos prezidento, abato Philippe Dupont paskaitos.
Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.
 Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją:

•     jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. prof. Stephan Zippe) ir vargonininkės Agnės Petruškevičiūtės koncertas Marijampolės bazilikoje šeštadienį, 2017 m. liepos 29 d., 19 val. Įėjimas laisvas;
•    iškilmingos Mišios Marijampolės bazilikoje sekmadienį, 2017 m. liepos 30 d., 12 val.

Apie studijas

Kursuose dėstys šie mokytojai:
Stephan Zippe (Vokietija). Gimė 1972 m. Amberge, Bavarijoje. 1997 m. Miuncheno auštojoje muzikos ir teatro mokykloje baigė vargonus ir grigališkąjį choralą. Nuo 2006 m. - šios mokyklos profesorius. Nuo 2011 m. - AISCGre (Tarptautinė grigališkojo choralo studijų studijų asociacija) Vokietijos skyriaus pirmininkas. Nuo 2013 m. - Miuncheno ir Fraizingo arkivyskupijos liturginės muzikos direktorius. Žymus grigališkojo choralo praktikas ir teoretikas. Marijampolėje jis skaitys teorijos kursą, vadovaus grigališkojo choralo repeticijoms, vadovaus giedojimui Mišiose, diriguos baigiamajame koncerte.     

Kun. dr. Mariusz Białkowski. Jau eilę metų - nuolatinis Savaitės mokytojas ir choralistų draugas. Poznanės A. Mickevičiaus universiteto ir Metropolinės kunigų seminarijos dėstytojas, Poznanės arkivyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas. AISCGre Lenkijos skyriaus pirmininkas. Grigališkojo choralo savaičių PAŽAISLIS 2006 ir 2009 vyriausiasis mokytojas, 2011-2016 m. Savaičių dėstytojas. Nepaprastai charizmatiška asmenybė, puikiai ir patraukliai perteikia dėstomo dalyko turinį. Puikus liturgistas, Šv. Mišių ir kitų apeigų žinovas ir giesmininkas.

Kun. Kęstutis Palikša. Vilniaus arkivyskupjjos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas. 2009 m. Baigė Vilniaus kunigų seminariją. 2014 m. Romos Popiežiškajame Ambrosianum universitete apgynė liturgijos licenciato laipsnį. Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius. Puikus liturgijos žinovas. Grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014-2016 m.  dėstytojas ir dvasios tėvas.

Taip pat Savaitėje dėstys dr. Giedrius Tamaševičius ir Živilė Stonytė – Schola Gregoriana Vilnensis choro nariai.      

Apie liturgiją

Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro liturgija – Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien bus giedamos Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal pasaulietiškąjį brevijorių. Kasdienės Mišios Marijampolės bazilikoje bus aukojamos prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų – puikios akustikos koplyčioje, kur galima puikiai susitelkti maldai ir grigališkojo choralo giesmei.
Mišios aukojamos ir liturginės valandos giedamos bus lotynų kalba.

Apie dalyvavimą

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija, organizuojanti šias grigališkojo choralo savaites, yra priversta konstatuoti, kad 2017 metais ją pasiekė mažesnė Lietuvos kultūros tarybos parama šiai stovyklai, brangsta apgyvendinimo ir kitos paslaugos, todėl esame priversti kiek padidinti dalyvio mokestį. Kreipiamės į Jūsų supratimą ir solidarumą. Norinčius dalyvauti Savaitėje kviečiame pasirinkti vieną iš šių dalyvavimo planų:  

•    DALYVIS A
Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte). Jiems suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas ir visa studijoms ir giedojimui reikalinga metodinė medžiaga. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas.
Dalyvio A mokesčio dydis – 140 EUR.

•    DALYVIS B
Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte), tačiau nepageidaujantys gauti nakvynės ir maitinimo. Metodinė medžiaga bus suteikta. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas.
Dalyvio B nario mokesčio dydis – 90 EUR.

•    KLAUSYTOJAS
Savaitės laisvasis klausytojas galės stebėti Savaitės studijų procesą, repeticijas, tačiau nebus laikomas Savaitės dalyviu, negalės giedoti liturgijoje bei koncerte. Metodinės medžiagos pageidaujant galima bus įsigyti už sutartą kainą.  
Laisvojo klausytojo nario mokestis – 15 EUR vienai dienai; jis sumokamas vietoje. Registruotis iš anksto nebūtina.

Savaitės dalyvių A ir B registravimo mokestis – 30 EUR. Šis mokestis įskaitomas kaip dalis dalyvio mokesčio, tačiau užsiregistravusiam, bet neatvykusiam dalyvauti Savaitėje asmeniui jis nebūtų grąžinamas.

Apie registraciją

Norėdami dalyvauti Savaitėje,
•    užpildykite elektroninę anketą arba užpildę ją popieriuje, atsiųskite el. paštu adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , arba atsiųskite paštu adresu:

„Grigališkojo choralo savaitė Marijampolė 2017“
Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Katedros a. 1, 01143 Vilnius.

Per 3 darbo dienas nuo anketos gavimo Jums išsiųsime pranešimą dėl dalyvavimo Savaitėje.
Savaitės dalyviu būsite įregistruoti, pervedę registravimo mokestį arba visą pasirinkto plano Savaitės dalyvio mokestį. Įregistruotas Savaitės dalyvis likusią mokesčio dalį galės sumokėti ir atvykęs į Marijampolę.
Savaitės dalyvių skaičius ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę atmesti prašymus, atsižvelgdami į pretendentų patirtį ir motyvaciją. Jei dėl vietų stokos tektų baigti registravimą, apie tai pranešime savo interneto svetainėje www.gregoriana.lt 

Registravimo mokestį ir dalyvio mokestį prašome mokėti pavedimu į Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos sąskaitą Nr. LT34 7044 0600 0090 8570 AB SEB banke arba grynaisiais pinigais.

Papildomos informacijos dėl registracijos ir kitų dalyvavimo sąlygų prašome kreiptis į Agnę Ulytę, tel. (8 613), el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Visa informacija apie Savaitę:

www.gregoriana.lt (netrukus skelbsime savaitės dienotvarkę, liturginę bei koncerto programas);
Agnė, tel. (8 613) 40845, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Dainius, tel. (8 618) 49103, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Savaitėje!
Karaliene taikos - melski už mus!
Palaimintasis Jurgi Matulaiti, melski už mus!

 

Savaitės rengėjas:

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Katedros a. 1, 01143 Vilnius
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (8~698) 11404

 

Bendradarbiai:

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Lina Mažeikaitė
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Tel. (8~626) 32249

 

Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
86150 Kelmė
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (8~427) 474 98

 

Savaitę remia:


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.