SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

SS. Petrus et Paulus, Apostoli. Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

IN. Act. 12,11; Ps. 138

Nunc scio vere, quia misit Dominus Angelum suum: et eripuit me de manu Herodis, et de omni exspectatione plebis Iudaeorum. Ps. Domine probasti me, et cognovisti me: tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.

Dabar tikrai žinau, kad Viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėslų. Ps. Viešpatie, ištyrei mane ir pažįsti mane. Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju.

 

GR. Ps. 44,17. V. 18

Constitues eos principes super omnem terram: memores erunt nominis tui, Domine. V. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii: propterea populi confitebuntur tibi.

Padarysi juos didžiūnais visoje žemėje, jie atsimins tavo vardą, Viešpatie. V. Vietoj tavo tėvų tau gimė sūnūs, todėl tave šlovins tautos.

 

AL. Mt. 16,18

Tu est Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.

Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią.

 

OF. Ps. 44,17.18

Constitues eos principes super omnem terram: memores erunt nominis tui, in omni progenie et generatione.

Padarysi juos didžiūnais visoje žemėje. Jie atsimins tavo vardą, Viešpatie, per kartų kartas.

 

CO. Mt. 16,18

Tu est Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.

Tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią.

 

 

EVANGELIJOS SKAITINIO MEDITACIJA
(iš sekmadienių mišiolėlio „Gyvoji duona“)

 

„Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“

Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve,
ir tavo darbai yra įstabūs.
Tu esi galingas.
Tu esi didis.
Tu esi Aukščiausiasis,
Tu esi visagalis.
Tu, Šventas Tėve, esi
Karalius Dangaus ir žemės.
Tu esi Trejybė ir Vienybė,
Viešpatie Dieve, visas gėris.

Tu esi Geras, visas Gėris, aukščiausiasis Gėris,
Viešpatie Dieve, gyvasis ir tikrasis.
Tu esi meilė.
Tu esi išmintis.
Tu esi nusižeminimas,
Tu esi kantrybė.
Tu esi poilsis,
Tu esi ramybė,
Tu esi džiugesys ir linksmumas.
Tu esi teisingumas ir saikingumas.
Tu esi visas mūsų turtas,
Ir Tavęs mums pakanka.
Tu esi grožis.
Tu esi švelnumas.
Tu esi mūsų globėjas,
Tu esi mūsų sergėtojas ir gynėjas.
Tu esi drąsa.
Tu esi mūsų dangus ir viltis.
Tu esi mūsų tikėjimas,
Didi mūsų paguoda.
Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas,
Didingas ir nuostabus Viešpatie,
Dieve visagali,
Gailestingasis Išganytojau.

Šv. Pranciškus Asyžietis, † 1226


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.