SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ MARIJAMPOLĖ 2016
MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO (Ps. 89,2)

Liepos 24 – 31 d., Marijampolė

Apie stovyklą

Kasmetiniai grigališkojo choralo kursai jau šeštuosius metus viešės Marijampolės Marijonų vienuolyne. Šiuose vasaros kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Jau susiformavo savotiškas choralistų branduolys – nemaža grupė nuolatinių dalyvių, susivienijusių į chorą „Cantores Montis Pacis“, trokštančių toliau irtis į choralo pažinimo platybes ir gelmes.

Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Svarbi vieta Savaitėje skiriama ir dvasiniam ugdymui, ar net tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai.

Šios grigališkojo choralo savaitės tema „Misericordias Domini in aeternum cantabo“ (Ps. 89,2) – „Apie Viešpaties malones giedosiu per amžius“. Melsimės, dėkodami už Viešpaties gerumo malones, prašydami Dievo gailestingumo ir taikos žmonijai.

Savaitės metu dalyviai turės tradicinę vienos dienos išvyką – aplankysime Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur drauge su broliais giedosime liturgines valandas, Mišias, išklausysime tuo metu ten viešėsiančio Solesmes benediktinų kongregacijos prezidento, abato Philippe Dupont paskaitos.

Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją:

 - jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. prof. Juan Carlos Asensio), gitaristės Avelina Vidal Seara ir vargonininkės Agnės Petruškevičiūtės koncertas Marijampolės bazilikoje šeštadienį, 2016 m. liepos 30 d., 19 val. Įėjimas laisvas;

- iškilmingos Mišios Marijampolės bazilikoje sekmadienį, 2016 m. liepos 31 d., 12 val.

Choralo savaitės ir „Cantores Montis Pacis“ koncerto plakatus rasite čia.

 

Apie studijas

Kursuose dėstys šie mokytojai:

Dr. Juan Carlos Asensio. Vienas žymiausių Europos grigališkojo choralo autoritetų. Studijavo grigališkąjį giedojimą ir liturginę muziką mokykloje Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos benediktinų vienuolyne prie Madrido. Madrido aukštojoje konservatorijoje baigė skersinę fleitą, choro ir orkestro dirigavimą, taip pat stažavosi Solesmes benediktinų vienuolyne Prancūzijoje. Asociacijos Répertoire International des Sources Musicales (RISM) ir Atelier de Paléographie Musicale Solesmes vienuolyne bendradarbis. Iki 2009 m. muzikologijos profesorius Aukštojoje muzikos konservatorijoje Salamankoje. Nuo 2003 m. profesoriauja Katalonijos aukštojoje muzikos mokykloje (ESMUC), dėsto Viduramžių muziką, notaciją, semiologiją ir Romos liturginį giedojimą. Nuo 1996 m. vadovauja chorui „Schola Antiqua“. Nuo 2001 m. Tarptautinės grigališkojo choralo studijų asociacijos AISCGre valdybos narys, taip pat CILENGUA – choralo leidybos ir studijų asociacijos steigėjas. 2015 metais vadovavo Grigališkojo choralo savaitei MARIJAMPOLĖ 2015.
Marijampolėje jis skaitys teorijos kursą, vadovaus grigališkojo choralo repeticijoms, vadovaus giedojimui Mišiose, diriguos baigiamajame koncerte.

Kun. dr. Mariusz Białkowski. Jau eilę metų – nuolatinis Savaitės mokytojas ir choralistų draugas. Poznanės A. Mickevičiaus universiteto ir Metropolinės kunigų seminarijos dėstytojas, Poznanės arkivyskupijos liturginės muzikos komisijos pirmininkas. AISCGre Lenkijos skyriaus pirmininkas. Grigališkojo choralo savaičių PAŽAISLIS 2006 ir 2009 vyriausiasis mokytojas, 2011, 2013, 2014 ir 2015 m. Savaičių dėstytojas. Nepaprastai charizmatiška asmenybė, puikiai ir patraukliai perteikia dėstomo dalyko turinį. Puikus liturgistas, Šv. Mišių ir kitų apeigų žinovas ir giesmininkas.

Kun. Kęstutis Palikša. Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris, reziduoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 2009 m. Baigė Vilniaus kunigų seminariją. 2014 m. Romos Popiežiškajame Ambrosianum universitete apgynė liturgijos licenciato laipsnį. Lietuvos vyskupų konferencijos Liturginės komisijos sekretorius. Puikus liturgijos žinovas. Buvo Grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014 ir 2015 metais dėstytojas ir dvasios tėvas.

Agnė Petruškevičiūtė. Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) ir Šv. Teresės bažnyčių, Schola Gregoriana Vilnensis vargonininkė. 2009 m. baigė vargonų magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Puiki prancūzų vargonų muzikos atlikėja ir choralinio giedojimo akompanistė. Savaitėje Agnė dėstys akompanavimo grigališkojo choralo giedojimui pagrindus.

Dr. Giedrius Tamaševičius. Schola Gregoriana Vilnensis choro narys. Marijampolėje skaitys kursą apie benediktiniškąjį dvasingumą.

Živilė Stonytė. Marijampolėje ji ves choralo pradžiamokslį.

 

Apie liturgiją

Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro liturgija – Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien bus giedamos Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal pasaulietiškąjį brevijorių. Kasdienės Mišios Marijampolės bazilikoje bus aukojamos prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų – puikios akustikos koplyčioje, kur galima puikiai susitelkti maldai ir grigališkojo choralo giesmei.

Mišios bus aukojamos ir liturginės valandos giedamos lotynų kalba.

 

Apie dalyvavimą

Norinčius dalyvauti Savaitėje kviečiame pasirinkti vieną iš šių dalyvavimo planų:

DALYVIS A

Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte). Jiems suteikiamas apgyvendinimas, maitinimas ir visa studijoms ir giedojimui reikalinga metodinė medžiaga. Prašome turėti miegmaišius arba baltą patalynę. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas. Pageidaujantiems apsigyventi t. marijonų rekolekcijų namuose „Domus Beati“ – bus nustatyta papildoma priemoka.

Dalyvio A mokesčio dydis – 125 EUR.

DALYVIS B

Tai kursų nariai, aktyviai dalyvaujantys visoje Savaitės programoje (paskaitose, liturgijoje bei koncerte), tačiau nepageidaujantys gauti nakvynės ir maitinimo. Metodinė medžiaga bus suteikta. Iškilmingai liturgijai ir koncertui būtina turėti choristo liturginius (koncertinius) rūbus arba albas.

Dalyvio B nario mokesčio dydis – 85 EUR.

KLAUSYTOJAS

Savaitės laisvasis klausytojas galės stebėti Savaitės studijų procesą, repeticijas, tačiau nebus laikomas Savaitės dalyviu, negalės giedoti liturgijoje bei koncerte. Metodinės medžiagos pageidaujant galima bus įsigyti už sutartą kainą.

Laisvojo klausytojo nario mokestis – 15 EUR vienai dienai; jis sumokamas vietoje. Registruotis iš anksto nebūtina.

Savaitės dalyvių A ir B registravimo mokestis – 30 EUR. Šis mokestis įskaitomas kaip dalis dalyvio mokesčio, tačiau užsiregistravusiam, bet neatvykusiam dalyvauti Savaitėje asmeniui jis nebus grąžinamas.

 

Apie registraciją

Norėdami dalyvauti Savaitėje,

užpildykite anketą ir atsiųskite el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba paštu adresu:

 „Grigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2016“
Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Katedros a. 1, 01143 Vilnius.

 Per 3 darbo dienas nuo anketos gavimo Jums išsiųsime pranešimą dėl dalyvavimo Savaitėje.

Savaitės dalyviu būsite įregistruoti, pervedę registravimo mokestį arba visą pasirinkto plano Savaitės dalyvio mokestį. Įregistruotas Savaitės dalyvis likusią mokesčio dalį galės sumokėti ir atvykęs į Marijampolę.

Savaitės dalyvių skaičius ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę atmesti prašymus, atsižvelgdami į pretendentų patirtį ir motyvaciją. Jei dėl vietų stokos tektų baigti registravimą, apie tai pranešime savo interneto svetainėje www.gregoriana.lt.

Registravimo mokestį ir dalyvio mokestį prašome mokėti pavedimu į Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos sąskaitą Nr. LT34 7044 0600 0090 8570 AB SEB banke arba grynaisiais pinigais.

Papildomos informacijos dėl registracijos ir kitų dalyvavimo sąlygų prašome kreiptis į Agnę Ulytę, tel. (8 613), el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Visa informacija apie Savaitę:

www.gregoriana.lt (netrukus skelbsime savaitės dienotvarkę, liturginę bei koncerto programas);
Agnė, tel. (8 613) 40845, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Dainius, tel. (8 618) 49103, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Maloniai kviečiame dalyvauti Savaitėje!
Misericordias Domini in aeternum cantabo!
Palaimintasis Jurgi Matulaiti, melski už mus!

 

Savaitės rengėjas:

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Katedros a. 1, 01143 Vilnius
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (8~698) 11404

 

Bendradarbiai:

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Lina Mažeikaitė
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
Tel. (8~626) 32249

 

Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
86150 Kelmė
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (8~427) 474 98

 

Savaitę remia:

Marijampolės savivaldybė

 


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.