SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Izabela Jurasz
RYTŲ KRIKŠČIONIJOS PERIPETIJOS IR SIRIŠKOJI ISTORIJA
Skelbta leidinyje „Naujasis židinys-Aidai”, Nr. 9-10, 2006, iš prancūzų k. vertė Aušra Grigaravičiūtė

Žvilgsnis į krikščioniškuosius Rytus neišvengiamai žadina nuostabą. Krikščioniškieji Rytai – tai didžiulė krikščioniškų bendrijų bei bažnytinių tradicijų įvairovė. Menkai Vakaruose bepažįstami jų lobiai nėra pramanyti istorikų, filologų ar senstelėjusių teologų, bet kokį dogminį teiginį akylai išnarstančių, idant tučtuojau jam priklijuotų erezijos etiketę.

... skaitykite visą publikaciją...

 


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.