SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Velykinė kelionė jotvingių žemėse

Trečiosios Velykų savaitės pradžioje Schola Gregoriana Vilnensis Punsko parapijos vikaro kun. Mariaus Talučio kvietimu viešėjo Punsko parapijoje. Šeštadienį choras buvo gražiai priimtas Punsko parapijos klebono kun. kan. Česlovo Juozapo Bagano. Klebonas nors kilęs iš lenkų šeimos, puikiai kalba dzūkiškai, papasakojo apie šios Elko vyskupijos lietuviškos parapijos gyvenimą,  vietos žmonių katalikiškų dvasinių praktikų ir papročių ypatybes.

 

Kunigas vikaras Marius Talutis surengė nuostabaus grožio ekskursiją į Suvalkų kraštovaizdžio parką prie Šiurpilų ežero. Ten nuo aukšto (228 m aukščio) piliakalnio atsiveria nepaprasto grožio senosios jotvingių žemės kalvos ir ežerai. Ežero pavadinimas kildinamas iš jotvingių kunigaikščio Šiurpiaus, dar 1273 m. paminėto Volynės metraštyje. Išties pagaugai per nugarą ėjo jaučiant senovės alsavimą.

 

Balandžio 19 d., sekmadienį, Schola Gregoriana Vilnensis atsidavė dar neregėtai savo karjeroje liturginei tarnystei: atgiedotos trejos Mišios iš eilės: 8 ryto Punsko bažnyčioje votyva, 11 val – Vidugirių kaimo koplyčioje, pastatytoje jau laisvės metais, o 12.15 val. – vėl Punsko bažnyčioje. Visose pamaldose buvo gausu vietos žmonių, kurie pamaldžiai ir susikaupę klausėsi grigališkojo choralo. Buvo gražiai pabendrauta su Punsko jaunimu, giesmininkais, pasidalinta Lietuvos ir Lenkijos gyvenimo aktualijomis, skambėjo tik šiam kraštui būdinga unikali dzūkiška tarmė. Punsko lietuvių televizija parodė reportažą apie Vilniaus arkikatedros grigališkojo choro viešnagę.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.