SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

TRADICINĖS LAETARE REKOLEKCIJOS PALENDRIUOSE
2016-03-07

„Schola Gregoriana Vilnensis“ choro nariai kovo 4–6 dienomis dalyvavo tradicinėse Gavėnios rekolekcijose Laetare sekmadienio išvakarėse Palendrių benediktinų vienuolyne. Šeštadienį rekolekcijų dalyviai dalyvavo liturgijoje, klausėsi t. Kazimiero ir t. Roberto paskaitų. Sekmadienį, kovo 6 dieną, 10 val. sekmadienio šv. Mišiose choro nariai giedojo kartu su vienuoliais benediktinais, vargonavo Živilė Stonytė.

Nuotraukas iš rekolekcijų žiūrėkite čia.

KRISTAUS PAAUKOJIMO IŠKILMĖ
2016-02-02

Vasario 2 dieną „Schola Gregoriana Vilnensis“ giedojo Kristaus paaukojimo iškilmės mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Nepaprastai džiaugiamės galimybe dalyvauti šioje liturgijoje ir bendra malda drauge su Vilniaus vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais, kunigais ir vyskupais užbaigti Pašvęstojo gyvenimo metus.

Nuotraukas iš Kristaus paaukojimo iškilmės žiūrėkite čia. Dėkojame už jas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijai.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.