SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

KRISTAUS PAAUKOJIMO IŠKILMĖ
2016-02-02

Vasario 2 dieną „Schola Gregoriana Vilnensis“ giedojo Kristaus paaukojimo iškilmės mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Nepaprastai džiaugiamės galimybe dalyvauti šioje liturgijoje ir bendra malda drauge su Vilniaus vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais, kunigais ir vyskupais užbaigti Pašvęstojo gyvenimo metus.

Nuotraukas iš Kristaus paaukojimo iškilmės žiūrėkite čia. Dėkojame už jas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijai.

Naujausioje „Marijos radijo“ laidoje „Akademija“ apie lotynų kalbos reikšmę Katalikų Bažnyčioje ir Romos liturgijoje pasakoja mūsų bičiulis, liturgijos lotynų kalba puoselėtojas kun. Kęstutis Palikša ir „Schola Gregoriana Vilnensis“ narys Paulius Garbačiauskas. Laidos vedėjas: Gintaras Sungaila.

Laidos įrašo klausykitės „Marijos radijo“ archyve.


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.