SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITEI MARIJAMPOLĖ 2016 PASIBAIGUS
MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO (Ps. 89,2)

2016-09-25

Iškilmingomis Sumos mišiomis sekmadienį, liepos 31 vidudienį Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje baigėsi Grigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2016. Mišias lotynų kalba aukojo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, koncelebravo Savaitės mokytojai kun. Kęstutis Palikša iš Vilniaus arkivyskupijos ir kun. Mariusz Białkowski  iš Poznanės arkivyskupijos. Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos organizuojama vasaros stovykla, grigališkojo choralo giedojimo meistriškumo kursai, dvasinio ugdymo ir maldos savaitė tokiame formate vyko jau vienuoliktuosius metus iš eilės ir šeštąjį kartą Marijampolėje. 2006-2009 metais Savaitė vyko Pažaislio seserų kazimieriečių vienuolyne Kaune, 2010 metais – Solesmes vienuolyne Prancūzijoje.

ILGAMEČIO KATEDROS ZAKRISTIJONO ALFONSO MAKAČINO JUBILIEJUS
2016-07-08

„Schola Gregoriana Vilnensis“ choro nariai liepos 8-ąją rinkosi pasveikinti ilgamečio katedros zakristijono Alfonso Makačino 80-mečio proga. Drauge su Jaunimo choru, vargonuojamu Violetos Savickaitės, choralistai giedojo vakarinėse Mišiose šv. Kazimiero koplyčioje, kuriose buvo meldžiamasi už jubiliatą, dėkojant už jo tarnystę ir prašant Dievo palaimos ir sveikatos. Po šv. Mišių visi susirinko zakristijoje pasveikinti zakristijono, pasidžiaugti drauge su juo ir prisiminti smagius nuotykius, nutikusius per ilgametę tarnystę.

Nuotraukas iš šventės žiūrėkite čia (nuotraukų autoriai - G. Petuchovaitė ir A. Kavaliukas)


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.